Förluster i Norge tynger Föreningssparbanken

Goodwillnedskrivningar i delägd bank orsak

MIN EKONOMI

Förluster i norska Sparebank 1-gruppen kommer att tynga Föreningssparbankens resultat för tredje kvartalet med en kvarts miljard kronor.

Sparebank 1-gruppen, som till 25 procent ägs av Föreningssparbanken, kommer att redovisa en förlust efter skatt för tredje kvartalet i år på motsvarande cirka 930 miljoner svenska kronor. Den främsta orsaken är stora goodwillnedskrivningar.

Föreningssparbankens andel av förlusten uppgår till cirka 227 miljoner kronor, skriver banken i ett pressmeddelande.

Till det kommer Föreningssparbankens egna löpande goodwillavskrivningar, som härrör från köpet av andelen i Sparebank 1. Dessa uppgår till 8 miljoner kronor per kvartal.

Den sammanlagda negativa effekten på Föreningssparbankens resultat för tredje kvartalet blir cirka 235 miljoner kronor efter skatt och 277 miljoner kronor före skatt, skriver banken.

Föreningssparbanken köpte andelen i Sparebank 1-gruppen 1998. Den norska banken ska nu genomföra ett effektiviseringsprogram för att förbättra resultatet.

TT