Gabriellas skuld minskar – med 958 kronor

Statsskulden minskar - men bara marginellt

MIN EKONOMI

Det dröjer länge innan Gabriella Sjökvist, 21, är skuldfri.

Hennes andel av statsskulden minskar visserligen för fjärde året i rad.

Men minskningen är liten - bara 958 kronor.

Foto: LARS ROSENGREN
2002: 128 507 kronor Gabriella Sjökvists andel av statsskulden har minskat med en knapp tusenlapp på ett år. Det innebär att avbetalningstakten minskat rejält jämfört med tidigare år.

Strax före klockan elva i dag går Bosse Ringholm sin traditionella promenad från finansdepartementet till riksdagshuset. Med sig har han cd-skivan med regeringens förslag till statsbudget för 2003.

Där framgår att statsskulden har minskat marginellt under det år som gått sedan finansministern presenterade förra statsbudgeten. Från 1 152 miljarder till 1 148 miljarder enligt de färskaste siffrorna från Riksgäldskontoret, den myndighet som sköter statsskulden.

Det betyder att det kommer att dröja länge innan Gabriella Sjökvist, 21, blir skuldfri. Sedan 1998, då statsskulden per capita var uppe i 160 000 kronor, har regeringen jobbat målmedvetet med att minska den statliga skuldbördan. Tusenlappar har amorterats av varje år.

Även i år minskar Gabriellas, och alla andra svenskars, andel av statsskulden. Dock med måttliga 958 kronor till 128 507 kronor. Jämfört med förra året då skulden minskade med nära 8 700 kronor är det en mycket liten minskning.

Jobbar i hemtjänsten

Trots det är Gabriella nöjd med livet. Förra hösten jobbade hon på ett kafé i Gallerian i Stockholm. Sedan dess har hon hunnit med en sex veckor lång resa till Grekland, flytta till Enköping och börja som timanställd i hemtjänsten.

- Det är jättekul. Jag har världens roligaste jobb och världens roligaste arbetskamrater.

Skyldig till svenskar

Merparten av statens upplåning, 67 procent, är i svenska kronor. Det betyder att svenska staten är skyldig mest pengar till svenska privatpersoner och institutioner.

En tredjedel av lånen är dock tagna i utländsk valuta. I den summan ingår även de pengar som används för så kallad statsskuldskötsel, pengar som ska skydda från skador vid plötsliga valutaförändringar.

Förra året vid den här tiden var en mindre andel av skulden placerad i andra valutor. Men den svaga svenska kronan gjorde det till en dålig affär att betala av utlandslånen.

Riksgäldskontoret vill nästa år betala av statsskulden med 25 miljarder kronor.

Mest vill man knapra på utlandsskulden.

Mellan 1983 och 1999 stod Mathias Abrahamsson som symbol för statsfinanser i olag. För två år sedan togs stafettpinnen över av jämnåriga Gab-riella Sjökvist.

Svenskens andel av statsskulden

Lena Mellin