Mp överväger samarbete med borgerliga partier

"Möjligheterna ska undersökas"

MIN EKONOMI

Kristdemokraterna öppnar för ett samarbete med miljöpartiet.

Och miljöpartiet är inte främmande för att göra upp med de borgerliga i sakfrågor i riksdagen.

Miljöpartiets budgetdebattör Yvonne Ruwaida kan tänka sig ett samarbete med det borgerliga blocket i framtiden, till exempel vad gäller företags- och näringslivsfrågor.

-Låt oss undersöka möjligheterna under mandatperioden, sade Ruwaida, med adress kristdemokraternas ekojnomiske talesman Mats Odell.

Han vände sig under tisdagen direkt till miljöpartiet och uppmanade till ett samarbete med de borgerliga för en bättre företagarpolitik. Miljöpartiet har skaffat sig ett utrymme som ger en ''historisk möjlighet'' till en sådan politik, ansåg han.

Kd hävdar skattediskriminering

Mats Odell tog upp den skattediskriminering som drabbar svenska företag genom förmögenhetsskatt och dubbelbeskattningen av aktier och frågade miljöpartiet:

-Kan ni medverka till en skatteväxling där bolagsskatten höjs från 28 till 30 procent? undrade han.

Höjd bolagsskatt är bättre eftersom den i motsats till de andra skatterna också drabbar det utländska ägandet, ansåg han.

Regeringens politik gynnar de allra rikaste, utländskt ägande och utländska experter, enligt Odell.

Han vände sig också mot Ringholms överoptimism med hänvisning till den senaste tidens många varsel, konkurser och den obefintliga marginalen i budgeten.

Enligt Odell beror 70 procent av den ökade sysselsättningen på ökningen av sjukfrånvaron.

-Det är världens dyraste sysselsättningsökning.

Fp efterlyser verklighetsperspektiv i budgeten

-Regeringen har som vanligt inget att komma med, sade folkpartiets Karin Pilsäter.

Hon fick intrycket av att finansministern inte läser samma tidningar som den övriga befolkningen.

-Man ser väldigt litet av vår verklighet i budgeten, att börsen halverats, att 3G-operatörerna begär uppskov, att stora varsel läggs och att sysselsättningen stagnerat, sade hon.

Hon kritiserade regeringen för att lägga fast ett antal mål utan att ange hur målen ska nås. Till exempel när det gäller sjukskrivningarna, som ska halveras.

-Ni skriver ned sjukfrånvaron redan nu på grund av förslag som kanske ska genomföras efter terapeutiska trepartssamtal någon gång i framtiden. Det är som om människor kan bli retroaktivt friska.

Förutom bristen på innehåll i budgeten var Pilsäter kritisk till att den redan tycks överspelad, eftersom den ska omförhandlas i riksdagen mellan regeringen och stödpartierna.

-Vi vet inte vad vi ska debattera, sade Pilsäter.

Moderaterna stämmer in i kritiken

Fredrik Reinfeldt var kritisk till ''raseriet av målformuleringar'' i budgeten. Mål är bra, men nu spretar de åt alla håll: prisstabilitet, sänkt arbetslöshet, halverade socialbidrag och sjuktal.

-En bukett av målformuleringar, med det gemensamt att det inte finns några konkreta medel för hur de ska nås. Om man inte fyller det med innehåll kan buketten vissna innan Bosse Ringholm ens lämnat kammaren, sade Reinfeldt.

Han hänvisade också till den osäkra internationella ekonomin, ökade varsel, minskad förmögenhet genom börsfallet och tendens till sänkta bostadspriser och ifrågasatte regeringens tro på stark tillväxt.

-I detta läge anar regeringen ökad optimism och skriver upp tillväxtprognosen. Det känns lite svårt att förstå varifrån denna optimism hämtar sin kraft.

Reinfeldt tyckte också att det var brist på konkreta förslag i regeringens förslag för att minska sjukfrånvaron. Av de 20 punkter han hittat är elva hämtade ur moderaternas program för sänkta sjuktal och där finns konkretionen bland annat med kontrollåtgärder.

-Det finns resonemang om ohälsan i ett dåligt arbetsliv. Men det nämns knappt att de offentliga arbetsgivarna är så dåliga. De ska bli bättre. Men hur?

Reinfeldt kritiserade också att skatteintäkterna nu beräknas öka med 112 miljarder. I stället behövs en moderat politik med sänkta skatter och ökad personlig frihet.

C oroar sig för ekonomin

Centerns ekonomiska talesman Lena Ek oroas av de ekonomiska utvecklingen.

Hålen gapar allt större i statens kassakista, konstaterade hon.

-De kommande två åren räknar regeringen med att statsskulden ökar med mer än femtio miljarder kronor. Och det i en budget som är en glädjekalkyl, sade hon.

Även Ek tog i sitt tal upp de många varslen och det faktum att antalet sysselsatta i industrin under året har minskat med mer än 35000.

Sysselsättningsstatistiken hålls upp genom att 37000 samtidigt har fått jobb i kommuner och landsting.

Men det allvarliga är, enligt Ek, att den del av ekonomin som ska dra in pengarna krymper, att det inte finns en balans.

-Var ska vi ta't? undrade hon.

-Det hemska är att det inte finns någon strategi för tillväxt, sade Ek och efterlyste 300000 nya arbeten inom näringslivet för att säkra välfärden.

Utan en sådan tillväxt blir ''det enda sättet att infria Gudrun Schymans löften om höjda kvinnolöner att sparka några av deras arbetskamrater'', sade Ek.

TT , Susanna Vidlund