Regeringen håller igen på utgifterna

Anledning: oro för krig i Mellanöstern

Foto: peter knopp
Med budgeten i sin hand gick finansminister Bosse Ringholm den korta korta promenaden mellan finansdepartementet och riksdagshuset.
MIN EKONOMI

På tisdagen lade Bosse Ringholm fram budgeten för nästa år.

Trots att de ekonomiska läget ser bättre ut än tidigare håller regeringen ett stadigt tag om pengarna.

Anledningen är rädsla för krig i Mellanöstern.

Det ekonomiska läget ser ''något ljusare ut'', jämfört med förra året och med bedömningarna i våras, enligt Ringholm. Enligt honom kommer tillväxten öka med en halv procent till nästa år. Men det kan komma bakslag, varnade han, på grund av utvecklingen i Mellanöstern och risken för ett öppet krig mellan USA och Irak.

-Mer oro i bland annat Mellanöstern skulle kunna få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Då känns det tryggt att veta att vi inte släppte lös utgiftskarusellen när det gick bra, sade Ringholm.

Regeringen vill minska klyftorna i samhället

Reformer går före skattesänkningar. Den prioriteringen har styrt arbetet med budgeten, sade finansminister Bosse Ringholm när han på tisdagen inledde riksdagens budgetdebatt.

-Men reformer förutsätter tillväxt. Sverige måste fortsätta vara ett land i arbete och utveckling om välfärden ska kunna bli bättre. Stora reformpaket skulle eka tämligen ihåligt om de inte också följdes av förslag för att öka tillväxten, sade Ringholm.

Bostadsbyggandet ska öka och de som tjänar minst ska få sänkt inkomstskatt.

- Sverige ska bli mer rättvist. Inkomstklyftorna måste minska, sade Bosse Ringholm.

Pensionärer och barnfamiljer

En av nyheterna i budgeten för nästa år är att tio miljarder satsas på maxtaxa för äldreomsorgen, höjt tak i föräldraförsäkringen, höjt studiebidrag och rätt till tre timmars allmän förskola för fyra- och femåringar.

- Pensionen höjs med mellan 300 till 600 kronor, sade Bosse Ringholm på tisdagen.

Förbundsordförande i Sveriges Pensionärsförbund, Barbro Westerholm, är missnöjd med att regeringen inte tagit upp problemen med tillämpningen av maxtaxan i äldreomsorgen. Däremot är hon nöjd med satsningen på äldreskyddsombud.

Arbetslivet viktigt i budgeten

En annan viktig punkt i årets budget är att skapa jobb för såväl invandrare som svenskar och förbättra klimatet för företagen.

Regeringen vill också ta krafttag mot ohälsan i arbetslivet.

- Ingen ska behöva slita ut sig på jobbet, sade Bosse Ringholm.

Antalet sjukdagar ska halveras till 2008, dels genom att sätta press på arbetsgivarna och dels genom att satsa på de långtidssjukskrivna som bland annat ska ha rätt till en egen kontaktperson hos försäkringskassan.

Men TCO kritiserar budgeten och Anser att det saknas förslag för att långsiktigt minska stressen och öka inflytandet för de anställda över sitt arbete.

''Det avgörande för den ekonomiska utvecklingen är att vi lyckas hejda den växande ohälsan i Sverige'', skriver Sture Nordh, ordförande i TCO.

''De nya förslag som presenterats är steg på vägen - men det krävs mer.''

Sture Nordh oroas också av att regeringens syn på den ekonomiska utvecklingen kanske är väl optimistisk.

LO-basen Wanja Lundby-Wedin tycker det är bra att satsningarna på ett mänskligare arbetsliv får en framskjuten plats i budgetpropositionen.

''Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det naturligtvis ohållbart att så många människor inte kan arbeta, men framför allt är det fullständigt orimligt att människor ska riskera sin hälsa i arbetslivet'', skriver Lundby-Wedin.

Nyheter i årets budget:

Webb-tv

Susanna Vidlund, TT

ARTIKELN HANDLAR OM