Ringholms skattechock

Elpriset stiger, villaoljan blir dyrare – och skatten höjs

Foto: MAGNUS SANDBERG
Annika Olsson, 43, med maken Thomas Fahlman, 51, och barnen Jonas, 7, och Evelina, 13, hör till förlorarna - barnfamiljerna - i Bosse Ringholms nya budget. - Jag är ändå nöjd att inte borgarna tog över - då hade det blivit ännu värre, säger Annika Olsson.
MIN EKONOMI

En skattechock väntar.

Elpriset stiger. Villaoljan blir dyrare.

Ovanpå det höjd kommunal- och landstingsskatt för många.

Totalt tänker staten dra in 112 miljarder mer i skatt på två år.

Förlorarna i finansminister Bosse Ringholms nya budget är barnfamiljer i villa eller radhus med normala inkomster. De får ingen skattesänkning samtidigt som energiskatten kraftigt höjs från 1 januari 2003.

Dyrt för villaägare

För dem som bor i hus med en årsförbrukning på tre kubikmeter eldningsolja innebär det en 1 260 kronor dyrare oljenota.

De med elvärme och en årsförbrukning på 25 000 kilowattimmar klarar sig något lindrigare undan, knappt 800 kronor i ökad kostnad.

Den höjda energiskatten ska dra in 2,6 miljarder extra till staten.

Samarbetspartierna s, v och mp har dock tänkt sig en riktad kompensation till låg- och medelinkomsttagare i form av ett höjt grundavdrag.

- Det är en låglöneprofil på budgeten, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SE-banken, SEB.

Låg lön = sänkt skatt

Alla som tjänar mindre än 22 000 kronor i månaden kan räkna med en skattesänkning som plåster på såren för de höjda energiskatterna.

- I praktiken får vanliga barnfamiljer ökade boendekostnader men ingen skattesänkning. Den här typen av energiskattehöjning slår hårdast mot barnfamiljer i småhus, säger Karin Pilsäter, folkpartiets ekonomiska talesman, till Aftonbladet.

Den aviserade höjningen av barnbidraget blir nämligen inte av, i alla fall inte förrän tidigast 2004.

Men det hårdaste slaget mot löntagarna kommer via en höjning av kommunal- och landstingskatterna.

Finansminister Bosse Ringholm är optimistisk och räknar med en genomsnittlig ökning på 25 öre till 30,77 procent (utan kyrkoavgift). Totalt 3,3 miljarder i ökade skatteintäkter.

Men allt tyder på att det kommer att bli betydligt mer. Bedömare talar om uppemot 10 miljarder under mandatperioden.

Värst blir det i vissa storstadsregioner.

Stockholm: 1,90 kronor fördelat på 50 öre mer i kommunal skatt och 1,40 kronor i ökad landstingsskatt (Stockholms läns landsting väntas gå back 4,2 miljarder kronor bara i år).

Malmö: 1 krona för landstinget.

Cigarretterna dyrare

Några andra skattepunkter i budgeten:

Skatten för avfall som deponeras höjs från 288 till 370 kronor per ton. Det kan i slut-ändan göra din sophämtning dyrare.

Cigarettskatten höjs från 1 mars nästa år. Totalt räknar Ringholm med att få in 400 miljoner på en ny minipunktskatt på den mest efterfrågade cigarettklassen, som i dag kostar 37,50 kronor.

Skatten på grus från naturen fördubblas från 5 till 10 kronor per ton.

Fastighetsskatten, som är oförändrad, väntas också ge extra klirr i statskassan de närmaste två åren - två miljarder mer än beräknat på grund av höjda taxeringsvärden.

Anette Holmqvist, Leif-Åke Josefsson, Elisabeth Lindham

ARTIKELN HANDLAR OM