Så påverkas du av budgeten

MIN EKONOMI

Regeringen bromsar de senaste årens skattesänkningar i det nya budgetförslaget.

Slantarna i plånboken blir färre för många, men nyblivna föräldrar får mer nästa sommar liksom ungdomar med studiebidrag.

- Det är inte så många nya förslag i budgeten. Det är egentligen den gröna skatteväxlingen som är den stora förändringen. Men den rör bara låg- och medelinkomsttagare grundavdraget på skatten som höjs.

Det säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi, Föreningssparbanken till aftonbladet.se.

- Maxtaxereformen innebär sänkt avgift för dem som har 4-5-åringar, om deras kommun har den typen av avgift. Och man höjer grundnivån i föräldrapenningen från 120 kronor till 150 om dagen för den som haft mycket låg eller ingen inkomst alls tidigare.

Höjd energiskatt

Energiskatten kommer att höjas och det innebär högre utgifter för alla elförbrukare men framförallt för dem som bor i hus.

- För den energisnåle som har en medelinkomst och får sänkt grundavdrag kanske inte pengarna äts upp.

En rejäl höjning av taket för sjuk- och föräldraförsäkringen kommer att införas nästa år.

- Från den första juli och med 4 000 kronor netto i månaden. Det kommer en proposition om det i januari, säger Ylva Yngveson.

Inte heller Anna Bäcklund, familjeekonom på Nordea, tycker att budgeten innehåller några stora förändringar.

- Mycket är skjutet på framtiden.

"Medelinkomsttagare vinnare"

Men till hon ser att den som är medelinkomsttagare och barnledig från nästa sommar är en vinnare:

- Den som får barn efter första juli nästa år och tjänar minst 24 000 får höjt tak i föräldraförsäkringen, med upp till 6 500. Men det är en temporär sak, det är ju bara under barnledigheten.

- Det är viktigt att påpeka att vi inte kan vänta några stora förbättringar under perioden. Vi har haft flera år med skattesänkningar men så blir det inte nu.

Vinnare

Förlorare

Simone Söderhjelm