Plånboken blir inte fetare

Höjd energiskatt kan äta upp högre bidrag till barn och föräldralediga.

MIN EKONOMI

Ylva Yngveson, privatekonom på Föreningssparbanken, chattade om plånboksfrågorna.

På plussidan: barnbidraget kommer att höjas och det blir flerbarnstillägg redan från andra barnet.

På minussidan: bidragsförskottet är mindre värt idag och ingen höjning är planerad.

veronica säger: hej! Vi spenderar 4000 i månaden på mat och vi äter ändå inga oxfilé middagar...vad kan man spara in på?

Ylva Yngveson säger: Hej! Maten är svår att dra in på då. Om din energikostnad stiger pga höjd energiskatt kan du försöka att minska energiåtgången.

läsare säger: Vilken reell skillnad är det mellan socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik efter 90-talets stora strukturreformer (EU, Pensioner, Budgetlag, Riksbank osv.)?

Ylva Yngveson säger: Nu tittar jag mest på plånboksfrågorna och då att borgerliga partierna vill öka individens makt över pengarna medan socialdemokraterna stödjer en allmän välfärdsstat enligt deras definition.

gggg säger: Vad är existensminimum beräknat på?

Ylva Yngveson säger: enligt beräkning som socialstyrelsen gör bygger det på nödvändiga levnadskostnader på kort sikt.

martinb säger: Hej. Hur stort kommer barnbidraget bli?

Ylva Yngveson säger: Förslagen om höjda barnbidrag kommer senare, men kan innebära först att redan andrabarnet får rätt till flerbarnstillägg, sedan att man höjer flerbarnstilläggen med 100 kr och till sist höjda barnbidrag med 100 kr.

Krassus säger: Vilket är det bästa sättet att få pengarna att räcka längre?

Ylva Yngveson säger: Minska på utgifterna!

Carl säger: hur mycket kommer universitetsstundenterna att få i plånboken?

Ylva Yngveson säger: Budgeten innehåller inget förslag för studenterna. Höjning till nästa år sker som vanligt genom höjning av prisbasbeloppet, nästa år blir det 38 600 kronor. En studiesocial utredning har tillsatts.

Krassus säger: Är det läge att flytta över sina pengar till vanliga sparkonton nu när börsen falller och faller och faller?

Ylva Yngveson säger: Egentligen är det kanske för sent nu. Det är alltid en fråga om när man behöver använda sina pengar.Sätt åtminstone in ditt nysparande på räntebärande sparformer.

JvA säger: Vilket är mest ekonomiskt: att bo i villa, bostadsrätt eller hyresrätt?

Ylva Yngveson säger: Det är mycket svårt att göra den jämförelsen, oftast beroende på att villaägandet och bostadsrättsägandet förutsätter att man får ta en kapitalrisk och att man underhåller bostaden. Och man får också räkna med att man får lägga ned mycket av eget arbete och tid då. Det skulle man behöva värdera i pengar för att göra jämförelsen korrekt.

Fröken Lampenius säger: Tjenahej Ylva. Hur blir det med föräldradagar som inte är uttagna – stiger de i värde eller...jag fattar inte?

Ylva Yngveson säger: Nu kommer propositionen om just höjningen av taket först i januari. Men det blir svårt att göra någon specialbehandling av de som redan har dagar kvar att ta ut. Så vi får väl se hur formuleringarna blir.

Aldur säger: Hej. Jag har ca 20 000 som jag har sparat och funderar på vilken sparform som är den bästa om man ser det på 5 år.

Ylva Yngveson säger: Jag utgår från att du behöver ha dina pengar då. Placera dem på ett räntebärande konto eller en räntefond. Kontrollera var du kan få en bra avkastning.

eskadril säger: Vad betyder den här budgeten för ensamstående i lägenhet egentligen

Ylva Yngveson säger: Energiskatterna höjs och ger dyrare hushållsel och uppvärmning. Även avfallsskatten ska höjas. Om det går minus, plus eller blir oförändrat beror på inkomsten. Gröna skatteväxlingen kompenserar i normalfallet låg- och medelinkomsttagare.

Annika säger: När jag fick mitt första barn för 11 år sedan var bidragsförskottet ca:1100 kr,varför höjs det inte i samma takt som ALLT annat?

Ylva Yngveson säger: Ja, det kan man fråga sig! Om underhållsstödet fortfarande skulle utgöra 40% av prisbasbeloppet skulle det motsvara 1.287 kronor nästa år. Alltså 114 kronor mer per barn och månad.

Sven säger: Vad räknas som höginkomsttagare?

Ylva Yngveson säger: Också det en bra fråga! Gränsen för där grundavdraget kommit ned på lägsta nivå och gränsen för när man börjar betala statlig skatt ligger nära varandra. Runt 22000 kr blir man "medelinkomsttagare" och vid 25000 kr börjar man betala statlig skatt. Nästa steg i statliga skatteskalan ligger vid inkomst på c:a 37.400 kr. (Alla siffror avser nästa år)

Charlotte säger: Vad händer om någon som är arbetslös och inte har rätt till a-kassa blir gravid? Får man ändå föräldrapenning och sådant? Vad beräknas det på i så fall?

Ylva Yngveson säger: Då får man grundnivån som idag är 120 kr per dag och nästa år blir 150 kr under den period man skulle fått ersättning enligt sjukpenningnivån.

Krassus säger: Hur kommer mina pensionerade föräldrar att påverkas av nästa års budget?

Ylva Yngveson säger: Pensionerna ska ju räknas upp och beskattas med det vanliga grundavdraget. Det särskilda grundavdraget försvinner. Höjning av grundavdraget kommer även pensionärer till del vid pensioner under 22000 kr. De får också betala mer genom energiskattehöjningarna. Ev. kommer tandvårdsersättningen att förbättras.