Så ska staten rädda telekomsektorn

Den frigjorda kompetensen ska bevaras

MIN EKONOMI

Ericsson lägger ned hälften av sina utvecklingsprojekt men regeringen står beredd att rädda det som räddas kan.

Verket för Innovationssystem ska nu ta fram en plan för hur man ska rädda den kompetens som frigörs i samband med varslen.

I våras meddelade Ericsson att hälften av Ericssons 80 utvecklingskontor skulle läggas ned. Budgeten ska ner till cirka 20 miljarder kronor.

Det är mot bakgrund av varslen i Ericsson som regeringen gett uppdrag åt Vinnova, Verket för Innovationssystem, att utarbeta en plan för genomförandet av ett utvecklingsprogram för IT- och telekomsektorn.

- Regeringen gör vad den kan för att bidra till att vända utvecklingen, säger näringsminister Björn Rosengren.

Kompetens ut ur Ericsson

Uppdraget handlar först och främst om att fånga upp den kompetens i form av arbetskraft som frigörs från Ericsson. Annars finns det risk att kompetensen försvinner ut ur Sverige.

- Idag kan Ericsson knappast ha någon annan strategi än att överleva och därmed skära bort allt som inte är kärnverksamhet, säger Vinnovas generaldirektör Per Eriksson till tidningen Ny Teknik.

Regeringen vill också stimulera användardriven utveckling av nya applikationer och tjänster inom sektorn.

Stockholm ska räddas som IT-region

Det är flera områden som behöver stöd. Förslaget gäller i första hand Stockholm, Luleå och Karlskrona.

Stockholm har drabbats hårt som IT-region i samband med bland annat nedskärningarna inom Ericsson och målet är att rädda situationen där. Initiativet kommer från Länsstyrelsen i Stockholm. Stockholmssatsningen till följd av Ericssonvarseln beräknas kosta 100 miljoner kronor.

- Vi vill bryta dödläget och det är bråttom. Kunskap är en färskvara, säger Mats Ershammar som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Senast den 15 november 2002 ska Vinnova redovisa sina resultat för regeringen.

Så ska telekomsektorn räddas:

Susanna Vidlund