Fortsatt ras för Investors tillgångar

Tillgångarna krymper i Wallenbergs maktbolag

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Investmentbolaget Investors substansvärde uppgick vid september månads utgång till 56 914 miljoner kronor, eller 74 kronor per aktie. Vid årsskiftet var motsvarande värde 118 284 miljoner kronor, eller 154 kronor per aktie, enligt niomånadersrapporten.

  Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 september till 75 658 miljoner kronor, jämfört med 129 366 miljoner kronor vid årsskiftet. Kärninnehaven, till exempel Ericsson och Astra Zeneca, minskade under perioden i värde med 56 291 miljoner kronor.

  Nettoskulden var 18 744 miljoner kronor, eller 25 procent av de totala tillgångarna. Vid årsskiftet uppgick nettoskulden till 11 082 miljoner kronor eller 9 procent av tillgångarna.

  Investor redovisar en vinst efter finansnetto på 258 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med en vinst på 8 131 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

  Investoraktiens totalavkastning var under årets nio första månader -59 procent, jämfört med -25 procent motsvarande period förra året.

  Den så kallade substansrabatten uppgick vid septembers utgång till 39 procent jämfört med 26 procent vid årsskiftet.

Investors delårsrapport i siffror

TT