Europeloan kan fortsätta låna ut – via Belgien

Bolåneinstitutet överens med Finansinspektionen

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Tvisten mellan det Belgienbaserade bolåneinstitutet Europeloan och svenska Finansinspektionen (FI) är över.

Lösningen går ut på att Europeloan i fortsättningen ska erbjuda bolån till svenska kunder via sin internationella hemsida, inte från en svensk hemsida.

Europeloan har av kostnadsskäl bytt status på företaget från bank till bolåneinstitut. Det ledde till att företaget förlorade sin rätt att låna ut pengar via sin svenska verksamhet.

Den svenska filialen är nu avvecklad, och pengarna ska nu i stället lånas ut från Belgien.

Aftonbladet 4 september:

TT