Investors värde halverat på nio månader

Maktbolagets handlingsfrihet kraftigt minskat

MIN EKONOMI

Hälften av värdet på Investors tillgångar har till följd av börsraset försvunnit de senaste nio månaderna.

Wallenbergsfärens maktbolags handlingsfrihet har beskurits rejält i takt med att skuldsättningen stigit kraftigt.

Investmentbolaget Investors substansvärde uppgick vid september månads utgång till 56,9 miljarder kronor, eller 74 kronor per aktie. Vid årsskiftet var motsvarande värde 118,3 miljarder kronor, eller 154 kronor per aktie, enligt niomånadersrapporten.

Börskursen ligger dock betydligt under de 74 kronor som bolaget borde värderas till. På torsdagen handlades aktien till dryga 40 kronor, en skillnad som kallas substansrabatt och som ökat kraftigt sedan årsskiftet. Detta brukar förklaras med att investerarna har lågt förtroende för ledningens sätt att sköta företaget.

Vd Marcus Wallenberg var som vanligt ganska tillknäppt med kommentarer när bolaget hade kallat till presskonferens:

- Vi är i ett oerhört speciellt läge, sade han och hänvisade till börsnedgången hittills i år på närmare 50 procent.

Lyfta blicken

Några bra spådomar om framtiden hade han inte men betonade vikten av långsiktighet:

- Det är viktigt att vi lyfter blicken och ser framtiden an.

Innehaven i Ericsson och Astra Zeneca svarar för den största delen av Investors värdenedgång, cirka 40 miljarder kronor mindre i värde. Men Marcus Wallenberg står upp för det hårt krisdrabbade Ericssons ledning och säger sig ha fullt förtroende för bolagets framtid:

- Ericsson har en stark marknadsandel och en mycket stark marknadsteknologi, sade han.

Och mobiltelefonin i världen har framtiden för sig:

- Möjligheten till att få en expanderande marknad framöver tycker jag är suveränt stor.

Dessutom har bolaget en stabil kundbas och Wallenberg ser också positivt på de kostnadsbesparingar som Ericssonledningen har genomfört.

Inga banklån

Marcus Wallenberg försökte också lugna marknaden vad gäller Investors kraftigt ökade skuldsättning som uppgår till 25 procent av tillgångarna, jämfört med nio procent vid årsskiftet. Enligt Wallenberg har bolaget en god likviditet.

- Och vi har inga banklån som vissa har gjort gällande, sade han.

På frågor om Investor har någon handlingsplan om börsen fortsätter att falla och om exempelvis något bolag måste säljas ut, svarade Wallenberg:

- Vi kommer aldrig i förväg att berätta vad vi kommer att göra med vår portfölj.

Men trots de kraftigt fallande värdena i Investors börsportfölj finns inget nedskrivningsbehov. Enligt finansdirektör Lars Wedenborn är det bokförda värdet drygt sex miljarder lägre än marknadsvärdet.

Olle Lindström/TT