OM:s förlust mindre än väntad

MIN EKONOMI

Stockholmsbörsens ägare OM redovisar en förlust efter finansnetto på 47 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med en förlust på 577 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Intäkterna uppgick till 580 miljoner kronor, mot 648 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en förlust på 106 miljoner kronor och intäkter på 547 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Reuters.

De totala rörelsekostnaderna uppgick under kvartalet till 623 miljoner kronor, nästan en halvering jämfört med tredje kvartalet 2001 då kostnaderna var 1 229 miljoner kronor.

För hela perioden januari-september redovisar OM en vinst efter finansnetto på 11 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 613 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Intäkterna uppgick till 1 996 miljoner kronor (2 239).