En tABBe för mycket

Nu tvingas Martin Ebner ge upp makten för att överleva

MIN EKONOMI

För ett år sedan hotade han familjen Wallenberg och släpade deras namn i smutsen.

Nu lämnar finansmannen Martin Ebner, 57, sin svenska maktposition och säljer aktierna i Investor.

I går hoppade han av ABB:s styrelse med omedelbar verkan.

Foto: lotte fernvall
lämnar abb Martin Ebner - en gång ett hot mot Wallenberg. Nu lämnar han sin maktposition inom svenskt näringsliv.

- Han säljer för att han vill tillbaka till rötterna och rädda sin bank BZ, säger juristen Hans-Jacob Heitz, en av Ebners närmaste män.

Sagan om Martin Ebner är över. Börsraset har drabbat honom hårt. Hans skulder till schweiziska banker överstiger hans tillgångar rejält.

Därmed är Ebners svenska aktieinnehav nu snarare ett problem för några tyska och schweiziska banker än ett hot mot familjen Wallenberg.

- Han är skyldig mer pengar än vad han har så den som har bekymmer är banken, inte Martin Ebner, säger en person med insyn i Ebners affärer.

Egentligen förlorade han maktpositionen i svenskt näringsliv för flera veckor sedan. Redan i slutet av augusti stod det klart att Ebner sålt hela sitt innehav i investmentbolaget Industrivärden.

Minskar sitt ägande

En månad tidigare flaggade "finansmannen med flugan" för att han minskat innehavet i både Investor och ABB till 8,8 respektive 9,7 procent.

Sedan dess har den hårt pressade Ebner, enligt vad Aftonbladet erfar, minskat ägandet i de två bolagen ytterligare.

- Sverige var aldrig viktigt för honom. Ur hans synvinkel är ABB inte ett svenskt innehav, det är ett schweiziskt, säger vännen och finansmannen Johan Björkman.

Talesmannen Kurt Schiltknecht bekräftar att Martin Ebner vill fokusera på BZ-gruppen. Men han menar att beslutet att lämna ABB:s styrelse inte har med aktieposten att göra.

- Det handlar om att han måste koncentrera sig på BZ och då har han inte möjlighet att ägna sig åt det tidskrävande engagemanget i ABB:s styrelse, säger han.

De svenska investeringarna är småpotatis för den forne miljardären. Det ursprungliga syftet med satsningen var att ifrågasätta rabatten på svenska investmentbolag.

Ville komma åt Percy

Men att syftet skulle vara att knäcka Investor och därefter sälja ut tillgångarna vill bedömare i Ebners närhet inte hålla med om. Han var under hela resan fullt medveten om att aktieinnehavet aldrig kunde bli tillräckligt stort.

- Däremot ställde han många gånger berättigade frågor, säger en bedömare.

Den verkliga utmaningen mot familjen Wallenberg bestod i att dra fram Percy Barneviks miljardpension i ljuset, vilket tog honom över ett år.

Eftersom den var undertecknad av patriarken Peter "Pirre" Wallenberg tolkade familjen Wallenberg det som ett angrepp.

Nu är maktkampen över och sagan om Martin Ebner tog slut med hans egen missbedömning av marknaden.

- Vi har en börskrasch som liknar den 1929 och han är ett av dess största offer, säger vännen och industrimannen Marcus Storch.

Frågan är om han orkar komma tillbaka.

Elisabeth Lindham