Höjd skatt - lägre avgift

Så vill landstinget få ordning på ekonomin

1 av 3 | Foto: PETER KNOPP
Landstingets starka treklöver: Lena-Maj Anding, miljöpartiet, Ingela Nylund Watz, gruppledare för socialdemokraterna och Birgitta Sevefjord, vänsterpartiet.
MIN EKONOMI

Landstingsskatten höjs med 1:30.

Det drabbar hushåll med låga inkomster mest.

De styrande i Stockholms läns landsting lovar att som kompensation hålla nere olika avgifter.

Treklövern som ska regera - socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet - är nu överens om hur de ska styra landstinget till 2006.

De borgerligas hantering av landstingets ekonomi de senaste fyra åren fick skarp kritik på en presskonferens i går:

- Skuldberget på tio miljarder kronor från borgarna är så hisnande att det är omöjligt att klara det på fyra år. Vårt beting blir att klara utgifter och intäkter i balans under mandatperioden. Det går inte att skatta oss ur den här finansiella krisen, sa Ingela Nylund Watz, socialdemokraternas blivande finanslandstingsråd.

När landstinget under en period visat att det kan hålla sina uppsatta ekonomiska mål, kommer politikerna att gå till regering och riksdag och begära hjälp med att sanera ekonomin:

- Fyra år med de borgerliga har inneburit att kassakistan är tom, säger Nylund Watz.

Nu ska koalitionen framför allt satsa på att sanera ekonomin, bygga ut en kvalificerad närsjukvård, öka folkhälsoarbetet och förbättra kollektivtrafiken så att fler lämnar bilen hemma.

Om trängselavgifter införs i Stockholm ska kollektivtrafiken få inkomsterna:

- En kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken och bättre underhåll är otroligt viktigt, säger miljöpartiets gruppledare i landstinget, Lena-Maj Anding.

Vänsterpartiets gruppledare, Birgitta Sevefjord, poängterade hur viktigt det är för henne att olika avgifter hålls nere:

- Det är väldigt viktigt att skattehöjningen balanseras. Därför höjer vi inte taxan på SL-kortet, ger barn till och med 19 år gratis akutsjukvård och ser till att det blir gratis att gå till distriktssköterskan, säger hon.

Ralph Lédel borde skaka galler som straff för att han kört landstingets ekonomi i botten. Det hävdar vänsterpartiets starka kvinna i landstinget, Birgitta Sevefjord.

- Landstinget har ett underskott på tio miljarder. Lédel borde sitta och skaka galler i stället för att ha en fallskärm på 50 000 kronor och spela golf.

När Aftonbladet når förre landstingsrådet Ralph Lédel säger han bara:

- En gammal kommunist behöver man inte bry sig om. Det kan väl vara en bra kommentar.

Så påverkas du av det nya landstingets planer

Joachim Kerpner