Sämre än väntat

Ericssons kvartalsrapport visar på fortsatt nedgång.

MIN EKONOMI

Över 10 000 personer får gå från Ericsson det närmaste året.

De fortsatt nedskärningarna av anställda är en av de åtgärder bolaget tar till för att hålla styrfart.

Ericssons rapport för det tredje kvartalet visar på minus -3,9 miljarder.

En fortsatt förlust jämfört med andra kvartalet då resultatet var -3, 6 miljarder.

Dock något bättre än motsvarande kvartal 2001 då resultatet var - 6,4 miljarder.

Orderingången har minskat med 10 miljarder och Ericssons viktigaste område System har sjunkit med 29 procent till 30, 6 miljarder.

För affärsområdet Telefoner, det vill säga Ericssons ägarandel i samriskbolaget Sony Ericsson, redovisas en rörelseförlust på 0,5 miljarder kronor att jämföra med förlusten på 4,0 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Minskad förlust för Telefoner

Den totala orderingången för tredje kvartalet på 20,5 miljarder kronor är exklusive inställda kontrakt på 5,4 miljarder kronor, främst relaterade till 3G-utbyggnaden i Tyskland.

Inklusive de inställda kontrakten var orderingången 25,9 miljarder kronor.

För affärsområdet Telefoner, det vill säga Ericssons ägarandel i samriskbolaget Sony Ericsson, redovisas en rörelseförlust på 0,5 miljarder kronor att jämföra med förlusten på 4,0 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Minskar mer än totalmarknaden

Ericsson räknar ändå med att totalmarknaden för mobilsystem kommer att minska med omkring 20 procent under 2002.

Ericssons egen försäljning av mobilsystem kan dock komma att minska med mer än 20 procent, på grund av produktmixen, skriver bolaget i delårsrapporten.

Vd Kurt Hellström är på kort sikt pessimistisk i sin kommentar i delårsrapporten om mobilkommunikation som en tillväxtbransch.

''På kort sikt är utsikterna för branschen fortsatt osäkra. Många operatörer har nu valt en mer gradvis utbyggnad av 3G eller satsar på färre marknader''.

Men på längre sikt finns det stora möjligheter skriver han vidare:

''Eftersom endast 17 procent av världens befolkning har mobiltelefon och vi bara har sett början av användningen av dataöverföring via mobiltelefoner så finns ett betydande behov av framtida nätutbyggnad'', skriver han.

För 2003 väntar sig Ericsson att marknaden inte kommer att minska lika mycket som i år, och att den börjar stabilisera sig på en lägre nivå.

"Men vi ser även konsolideringar, omstruktureringar och ett mer gynnsamt regelverk, vilket vi tolkar som positiva tecken mot en begynnande marknadsstabilisering'', fortsätter han.

10 000 får sluta under nästa år

Vid utgången av kvartalet hade Ericsson 71 700 anställda, en minskning med 4 500 under kvartalet. Ericsson räknar med att ha färre än 60 000 anställda vid utgången av nästa år.

Ericssons rapport i siffror

Simone Söderhjelm, TT