Chockhöjning av gröna elen

Mp:s taktikspel gör priset ännu högre

MIN EKONOMI

Alla hushåll ska tvingas betala extra för miljövänlig el.

Nästa år införs en ny avgift på elräkningen. Den kommer ovanpå den höjning av elskatten som föreslås i nya budgeten.

I snitt kan en villaägare med elvärme få betala 1 200 kronor mer om året.

Foto: THOR LINDGREN
DRYGT 1 600 KR MER Familjen Markström bor i en villa på drygt 200 kvadrat i Älvsbyn och förbrukar 40 000 kilowattimmar per år. De kommer att få ökade elkostnader med drygt 1 600 kr om året.

- Det kommer att bli tufft för våra kunder, säger Agneta Molinder, informationschef på Hemel/Fortum.

För två år sedan beslöt riksdagen att införa så kallade elcertifikat. Moderater och folkpartister var emot.

Sedan dess har frågan utretts, varit på remiss och införandet har skjutits upp. Men i december kommer propositionen och 1 maj ska certifikaten införas.

Syftet är att öka den förnyelsebara energi som produceras med vind, sol, vatten och biobränsle. Också skattehöjningen på 2,5 öre/kWh vid årsskiftet syftar till att förbättra miljön.

Miljöpartiets taktikspel efter valet gjorde att s och v fick göra upp om budgeten. Därför ska den nu kompletteras med krav som mp fick igenom i den slutliga och övergripande överenskommelsen.

Nya siffror i dag

I dag presenteras de nya siffrorna i en gemensam motion.

Energiskatten på el höjs inte med 2,1 öre som finansminister Bosse Ringholm föreslog utan med 2,5 öre per kilowattimme. Och koldioxidskatten med 13 öre per kilo, inte 11 öre som angavs i budgeten.

För en eluppvärmd villa innebär det 800 kronor i årlig extrakostnad, inte 650 kr som i det gamla budgetförslaget. Villaoljan blir 500 kronor dyrare per kubik, inte 420 kronor, vilket motsvarar 1 500 kronor extra för en familj i oljeuppvärmd villa.

Och från maj nästa år blir det alltså ännu svettigare ekonomiskt för framför allt villaägare med elvärme.

De bolag som producerar grön el får i dag statsbidrag på cirka 500 miljoner kronor. Det vill regeringen ta bort. I stället ska handel med elcertifikat införas.

Konsumenten får två val:

1. Låta sin elleverantör sköta elcertifikaten. Elbolagen kommer att ta olika betalt för detta.

2. Sköta elcertifikaten själv. Det kostar 500 kronor i registreringsavgift första året. Därefter sjunker avgiften till cirka 300 kronor.

Att sköta certifikaten själv är både dyrt och krångligt, så man räknar kallt med att de flesta hushåll kommer att låta sitt elbolag göra det. För det har elbolagen rätt att ta en administrationsavgift.

Betala för byråkratin

Vattenfall räknar grovt med att en villaägare med elvärme får en ökad kostnad på runt 400 kronor om året och en lägenhetsinnehavare med 40 kronor för elcertifikat, administrationsavgift och moms på den.

- Det är ungefär dubbelt så mycket som Energimyndigheten räknar med att själva elcertifikaten kostar, säger Gert Honnér, informationschef på Vattenfall.

- Men beräkningen är mycket ruff. Ingen vet var detta kommer att sluta.

Flera elhandlare är kritiska mot hur systemet ska införas.

- Hushållen tvingas att betala för en fruktansvärd elbyråkrati, säger Claes Nilsson på Oberoende Elhandlare, som anser att vanliga konsumenter i första skedet ska undantas.

Elcertifikat – så funkar det

Foto: THOR LINDGREN
DRYGT 1 600 KR MER Familjen Markström bor i en villa på drygt 200 kvadrat i Älvsbyn och förbrukar 40 000 kilowattimmar per år. De kommer att få ökade elkostnader med drygt 1 600 kr om året.

Kostnad villa med elvärme

Kostnad lägenhet

Lena Anderfelt, Anette Holmqvist