Uppåt för Tele 2

Ökad vinst fick aktien att stiga

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Teleoperatören Tele 2 lyfte vinsten ordentligt under tredje kvartalet

Aktiekursen steg kraftigt.

Teleoperatören Tele 2 gjorde en vinst på 419 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det var en rejäl förbättring jämfört med förlusten på 224 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Det var också klart bättre än den vinst på 332 miljoner som analytikerna hade väntat sig enligt en enkät från Reuters. De överraskande starka siffrorna ledde till att Tele2-aktien steg kraftigt på Stockholmsbörsen.

- Det är roligt att kunna redovisa en resultaträkning utan ett enda minustecken, på vilken rad man än läser, sade vd Lars-Johan Jarnheimer när delårsrapporten presenterades.

Tyskland ingen succé

Jarnheimer var nöjd med utvecklingen inom i stort sett alla affärsområden, även om verksamheten i Tyskland ännu inte är någon succé.

Men det är svårt att inte vara nöjd med vinstmarginalen på 56 procent i den svenska mobiltelefonverksamheten i Comviq. Den siffran har även tidigare legat högt, men i strid med förväntningarna ligger den kvar på en mycket hög nivå.

- Mycket indikerar också att det inte finns någon press nedåt på den marginalen, sade Jarnheimer.

Den bedömningen bör intressera kontrollmyndigheten PTS och Konkurrensverket som kritiserat de svenska mobilteleoperatörerna hårt för deras höga prisnivåer och den svaga konkurrensen på den svenska mobilmarknaden.

Verksamhet i 21 länder

Tele2 har numera verksamhet i 21 länder och en växande andel av omsättningen kommer från aktivitet utanför Sveriges gränser. Jarnheimer är nöjd med hur företaget utvecklas i kontinentaleuropa, särskilt i södra Europa.

- Vi ser att de koncept vi använt i Norden även fungerar på andra håll i Europa och vi ser ingen telekomkris, vi ser i stället större efterfrågan, säger Jarnheimer.

Tele2 har heller inga planer på att skjuta upp tidtabellen för den svenska UMTS-satsningen. Jarnheimer står fast vid bedömningen att 3G kommer att börja sälja i slutet av 2003 och ta fart 2004. Utbyggnaden av nätet pågår med hög fart och redan nu är nästan hela Stockholm täckt och utbyggnaden har högt tempo i Göteborg och Malmö. Tele2 bygger sitt 3G-nät tillsammans med Telia i det gemensamma dotterbolaget Svenska UMTS-nät.

Sten Gustafsson/TT