Stora Enso satsar för 4,5 miljarder

Hundratalet nya jobb i Kvarnsveden

MIN EKONOMI

Skogsindustrijätten Stora Enso har beslutat om en omstruktureringsplan inom affärsområdena finpapper och tidningspapper.

Planen innehåller bland annat ett antal större investeringar, varav en på cirka 450 miljoner euro i Kvarnsveden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

- Detta är en långsiktig satsning som betyder mycket för Kvarnsveden. Bland annat beräknar vi att den kan bidra till flera hundra nya arbetstillfällen under projekttiden, säger Lars-Ove Staff, vd för Stora Enso Kvarnsveden.

Omstruktureringsplanen omfattar även en översyn för att avsluta de delar av produktionen som inte beräknas ha lönsamhet på lång sikt.

För Kvarnsveden innebär det att produktionen på brukets pappersmaskin 9 kommer att upphöra och föras över till andra maskiner inom Stora Enso-gruppen.

Stora Ensos omstruktureringsplan omfattar även investeringar i Tyskland för cirka 168 miljoner euro samt i Finland för 125 miljoner euro.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM