Stark rapport från Telia

Telejätten förbereder för Sonera-samgående

MIN EKONOMI

Telia rensar i sin rapport för tredje kvartalet bordet inför samgåendet med finländska Sonera och tar fram extrakostnader på sammanlagt 12 miljarder kronor.

Bolaget redovisar därmed en förlust på nära 11 miljarder kronor. Nätverksamheten i International Carrier är största problembarnet.

''Vid sidan av Carrierverksamheten har inte heller fastnätsverksamheten i Danmark en tillfredsställande resultatutveckling. Vi vidtar nu åtgärder för att komma till rätta med verksamheter som drar ner resultatutvecklingen'', skriver vd Anders Igel i en kommentar.

Resultatet belastas av kostnader för omstruktureringar och rationaliseringar av framförallt International Carrier (IC) och den danska verksamheten på närmare 12,1 miljarder kronor.

IC ska få en ny inriktning och personalstyrkan på cirka 800 personer ska halveras. I framtiden ska IC:s verksamhet inriktas på försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis.

Bland annat ska verksamheten i Asien och försäljningen av nationell telefoni i Storbritannien avvecklas. I Sverige ska försäljning, administration och kundtjänstfunktioner centraliseras.

Stora nedskrivningar

Av den totala kostnaden på 12,1 miljarder kronor som belastar Telias resultat för tredje kvartalet är över 3,1 miljarder kronor omstruktureringskostnader och 8,9 miljarder nedskrivningar.

Genom att ta kostnaderna nu är det meningen att Telia ska komma till den planerade sammanslagningen med Sonera med ett rensat bord.

Sammantaget redovisar Telia en förlust efter finansnetto på 10,9 miljarder kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med en vinst på nästan 2,5 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 14,5 miljarder kronor, jämfört med drygt 14,4 miljarder kronor ett år tidigare. Antalet anställda har minskat med över 900 personer till drygt 16 000 i koncernen.

Analytiker hade väntat sig en förlust efter finansnetto på 7,8 miljarder kronor, ett underliggande EBITDA-resultat på 3,8 miljarder kronor och en omsättning på 14,7 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Mobile ljuspunkt

Allt är inte mörker hos Telia. För affärsområdet Telia Mobile uppgick omsättningen under det tredje kvartalet till 5 743 miljoner kronor (5 247). Rörelseresultatet blev 807 miljoner kronor (467).

Sonera, som Telia ska gå samman med, redovisar ett underliggande EBITDA-resultat på 199 miljoner euro för tredje kvartalet. Det var lite bättre än tredje kvartalet i fjol, då resultatet var 183 miljoner euro.

Soneras resultat före skatt för kvartalet uppgick till 77 miljoner euro, att jämföra med en förlust på 352 miljoner euro ett år tidigare.

Anders Lignell/Mats Rörbecker/TT

ARTIKELN HANDLAR OM