Nytt Telia-styre vållade strid

Aktieägarna röstade för fusion med finska Sonera

MIN EKONOMI

Telias aktieägare röstade för en sammanslagning med Finska Sonera vid en extra bolagsstämma på måndagseftermiddagen.

Men förslaget om att den nya styrelsen ska bli mer oberoende än tidigare vållade strid. Enligt det nya förslaget ska styrelseledamöterna få bestämma över sina egna arvoden.

Telias aktieägare sa ja till fusionen med finska Sonera på måndagen. Men huvudägarnas förslag om det sammanslagna bolagets styrelse väckte debatt.

Den märkliga konstruktionen innebär att vice ordförande Lars-Eric Petersson och ordförande Tapio Hintikka blir de enda medlemmarna i styrelsens nomineringskommitté.

Deras uppdrag blir att utse sig själva och övriga ledamöter i styrelsen. De får också som enda medlemmar i kommittén ansvar för att utvärdera sitt eget arbete och får rätt att bestämma över sina egna arvoden.

Minoritetsägarna protesterar

Telias minoritetsägare AMF Pension, Tredje Ap-fonden, Alecta och Nordea Fonder motsatte sig förslaget.

– Risken är uppenbar att den här konstruktionen försvagar styrelsearbetet, säger Christer Elmehagen, vd för AMF Pension till Svenska Dagbladets Näringsliv.

I de flesta större börsbolag är fyra-fem personer från ägarsidan med och utvärderar styrelsens arbete och nominerar styrelseledamöterna. Det anses ge bättre förutsättningar för en effektiv utvärdering och en oberoende styrelse.

Sveriges regering har tidigare förespråkat en sådan modell även för Telia men har ändrat sig efter påtryckningar från finska staten.

Teliachefen Anders Igel kommer att ingå i den styrelse med nio ledamöter som bolagsstämman godkände på måndagskvällen, uppger TT. Men staten öppnar för att ersätta Igel i det sammanslagna bolagets styrelse 2003.

Ulrika Nordin