SAS sparkar 1000 i Sverige

Totalt kommer 3500 att få gå från företaget

MIN EKONOMI

KÖPENHAMN

SAS-koncernens förhandlingar med facken om att minska antalet anställda med omkring 3500 börjar nu resultera i uppsägningar. Nyligen varslades 300 piloter och inom kort kommer knappt 1000 administrativt anställda att varslas om uppsägning vid huvudkontoren i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Det är alltså inga nya tjänster som försvinner utöver de tidigare aviserade 3500 tjänsterna.

Kostnaderna för stabsfunktioner och administration ska skäras ner med drygt 1,5 miljarder svenska kronor och sparplanen ska föreläggas styrelsen i nästa vecka.

Nedskärningarna kommer att drabba främst det svenska huvudkontoret i Solna utanför Stockholm. Men också de danska och norska huvudkontoren kommer att få känna av besparingarna.

Så många som möjligt

- Alla tjänster har gåtts igenom och det vi kan undvara skär vi bort. På andra områden sker en effektivisering och kvalitetskraven sänks så långt det är möjligt, säger den danske informationschefen på SAS Troels Rasmussen.

Bantningen kommer att genomföras oavsett hur marknaden för flyget utvecklas. Fler passagerare och ökade inkomster kommer inte att stoppa processen.

-Förut har vi pratat om behoven att dra ner på personal. Det som nu händer är att vi gör någonting, säger SAS Sveriges informationchef Bertil Ternert.

Facken får konkreta förslag

Arbetet med att ta fram ett förslag till nedskärningar av den administrativa personalen har i praktiken avslutats.

-Vi sitter nu och förhandlar med facken om den administrativa övertaligheten och det är nu som de enskilda medarbetarna kommer att drabbas av vårt sparprogram, säger Bertil Ternert.

SAS styrelse sammanträder i nästa vecka och tar formellt beslutet om neddragningen av de knappt 1000 anställda inom administrationen.

Ökad kostnadsjakt

I samband med att SAS presenterar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet på tisdag i nästa vecka kommer SAS-ledningen sannolikt närmare precisera hur uppsägningarna kommer att slå mot SAS huvudkontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

SAS har tidigare presenterat två mycket omfattande spar- och effektiviseringsprogram, som ska lyfta resultatet med drygt 10 miljarder kronor fram till 2004.

Men det kanske inte räcker på grund av den dystra utvecklingen på flygmarknaden. Det är därför mycket möjligt att SAS-ledningen i nästa vecka kommer att föreslå ytterligare besparingar, säger bedömare som TT talat med.

CG Ström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM