Sonera kritiskt till Telia-beslut

Handeln åter i gång efter börsstoppet i Sonera

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Handeln med Soneraaktier stoppades av Helsingforsbörsen på tisdagsmorgonen, på begäran av bolaget.

Sonera kommer att lämna information om handelsstoppet senare under dagen, skriver börsen i ett pressmeddelande.

Sonera hänvisar till information senare i dag kring orsaken till börsstoppet. Under senare tid har bolaget hamnat i blåsväder sedan det avslöjats att man spårat interna läckor inom företaget genom att undersöka anställdas samtalslistor.

  En annan, kanske troligare anledning till börsstoppet är att man vill undvika spekulationshandel i Soneraaktien inför fredagen som är sista dagen för att godkänna affären med Telia.

  Under upploppet är det egentligen bara finska staten, som äger 52,8 procent av aktierna, som i förväg deklarerat att man tänker säga ja till affären.

  Ägandet i Sonera i övrigt är väl spritt på liknande sätt som Teliaaktien. Men tecken finns på att fler "storägare" kommer att säga ja.

  - "Vi kommer troligen att säga ja", säger Staffan Sevón, som är placeringschef hos Kommunernas sparförsäkringar med 0,8 procent av aktierna, till en finsk affärstidning på tisdagen.

  En förutsättning för att affären ska genomföras är att minst 90 procent av aktieägarna godkänner affären senast på fredag.

  I måndags kväll sade Telias aktieägare ja till affären.

  På Telia säger man sig inte veta något om orsaken till börsstoppet utan hänvisar till Sonera.

Det finländska kommunikationsdepartementet kritiserar gårdagens beslut vid Telias extra bolagsstämma om att utse Telias vd och koncernchef Anders Igel till medlem av styrelsen för Telia Sonera.

Enligt departementet bryter utnämningen mot aktieägaravtalet mellan den finländska och den svenska staten.

Ansträngningar har inletts för att lösa dispyten, enligt ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet. Ett brev har skickats till svenska näringsdepartementet.

Handeln med Soneraaktier på Helsingforsbörsen återupptogs sedan pressmeddelandet publicerats.

Det finländska Transport- och kommunikationsdepartementet protesterade på tisdagsförmiddagen mot beslutet på Telias extra bolagsstämma att välja in koncernchefen Anders Igel i det nya Telia Soneras styrelse.

''Beslutet är inte i enlighet med den överenskommelse mellan aktieägarna som Finland och Sverige kommit överens om i samband med sammanslagningen av Sonera och Telia'', skriver departementet i ett pressmeddelande.

I Finland äger den finska staten nästan 53 procent av aktierna i Sonera och den svenska staten äger 70,6 procent av aktierna i Telia.

Enligt den finska synen på saken finns en överenskommelse om att inga medlemmar i den verkställande ledningen ska sitta med i det nya bolaget styrelse.

''Dessa villkor uppfylldes inte av Telias aktieägare under den extra bolagsstämman'', konstaterar de finska ägarna.

Pressmeddelandet berättar också att Transport- och kommunikationsdepartementet under tisdagsmorgonen skickat ett brev i ärendet till det svenska näringsdepartementet.

TT