Oväntat stor räntesänkning

Räntan i USA nu den lägsta sedan 1961

MIN EKONOMI

WASHINGTON/STOCKHOLM

USA:s centralbank, Federal Reserve (Fed), sänkte på onsdagen som väntat styrräntan i USA. Sänkningen var dock större än de flesta väntat sig och kurserna steg omedelbart på Wall Street.

Klas Eklund, chefekonom på SEB, tror att den oväntat stora räntesänkningen i USA på onsdagen kommer att leda till lägre räntor även i Sverige.

- Egentligen påverkar inte den amerikanska räntan den svenska riksbankens handlingsutrymme, som bestäms av inflationen i Sverige. Men jag tror ändå det blir lättare för riksbanken att sänka räntan i ett internationellt klimat där de stora centralbankerna sänker, säger Eklund till TT.

”Påverkar svenska räntorna”

- Marknadsräntorna kommer att gå ned, framförallt i USA, men även på andra håll i världen. Det kommer även att påverka de svenska räntorna, tillägger han.

Samma analys görs av Föreningssparbankens ränte- och valutaexpert Åke Gustafsson:

- Jag tror att vi får se nedgång både för korta och långa räntor i Sverige på torsdagen, även vad gäller bolånen. USA-sänkningen ökar även möjligheten för en sänkning av reporäntan nästa vecka, säger Gustafsson, som tror att det blir en sänkning med 0,25 procentenheter.

Eklund räknar också med att riksbanken sänker med 0,25 procentenheter före årsskiftet och kanske ytterligare 0,25 procentenheter efter årsskiftet.

Onsdagens sänkning av USA:s viktigaste styrränta med 0,5 procentenheter till 1,25 procent var den första sänkningen sedan 12 december i fjol. Beslutet fattades av en enhällig penningpolitisk kommitté efter överläggningar under onsdagen.

Ökad osäkerhet för ekonomin

Kommittén motiverade beslutet med att den ökade osäkerheten för ekonomin begränsar såväl konsumtion som produktion och tynger utvecklingen på arbetsmarknaden. Fed pekade även ut risken för ett krig i Irak som en faktor som håller tillbaka ekonomin.

Något utrymme för fler räntesänkningar inom snar framtid lämnades dock inte av Fed, som ändrade bedömningen för den ekonomiska utvecklingen från svag till neutral.

Beskedet om räntesänkningen ledde till ett omedelbart ryck uppåt både på New York-börsen och Nasdaq. Däremot var reaktionen på obligationsmarknaden mer tveksam.

Svagare återhämtning i USA

Onsdagens räntesänkning följde på det att en rad indikatorer under de gångna veckorna pekat på en svagare återhämtning i USA än man tidigare räknat med.

Så sent som i fredags presenterade arbetsmarknadsdepartementet i Washington statistik som visade att antalet arbetstillfällen gått ned med 5 000 i oktober. Dessförinnan presenterade det privata forskningsinstitutet Conference Board det lägsta indextalet för konsumenternas framtidstro på nio år för oktober, ned från 93,7 i september till 79,4 i oktober.

De flesta analytiker hade väntat sig en sänkning med 0,25 procentenheter enligt en enkät gjord av nyhetsbyrån Reuters. Räntan är nu på lägsta nivån sedan 1961.

TT-Reuters