Igel avstår styrelseplats i Telia Sonera

Besked från Telias vd efter finsk kritik

MIN EKONOMI

Telias vd Anders Igel lämnade på torsdagen på eget initiativ sin styrelseplats i Telia Sonera. Skälet är att undvika ''oönskade effekter'' vid samgåendet mellan bolagen.

Därmed eliminerades ett avgörande problem inför fredagen, då Sonera-ägarna ska säga sitt om affären.

Igel motiverar sitt avhopp med att frågan har fått för stora proportioner.

- I praktiken betyder det inte så mycket. Jag skulle bara ha suttit med några månader och kan ändå fungera som en brygga under övergångsperioden, säger Igel till TT.

Både Igel och näringsminister Leif Pagrotsky försäkrar att beslutet fattades på Telia-chefens egna initiativ.

Tvisten om Igels styrelseplats har dominerat kontakterna mellan Helsingfors och Stockholm sedan Telias extra bolagsstämma i måndags. Frågan föranledde på torsdagen till och med samtal direkt mellan statsminister Göran Persson och Finlands premiärminister Paavo Lipponen.

Finska protester

Måndagens stämma utsåg Igel till styrelseledamot fram till mars nästa år, vilket strider med aktieägaravtalet mellan staterna. Motivet var att Igel skulle stå för kontinuitet under det inledande arbetet i den nya nordiska telejätten.

Finlands kommunikationsminister Kimmo Sasi sade så sent som på torsdagen att det var oklart om den finländska regeringen skulle lösa in sina Sonera-aktier på fredagen om Igel fanns med i styrelsen, enligt den finländska nyhetsbyrån FNB.

Detta hot om att stoppa affären undanröjdes dock av Igels avhopp, enligt Pagrotsky, som på torsdagen sade att han fått besked om att Finland skulle lösa in sina aktier på fredagen. Minst 90 procent av Soneras aktieägare måsta lösa in sina aktier mot Telia-aktier på fredagen för att affären ska kunna genomföras.

Ingen rösträtt

Igels avgång kommer inte att påverka styrelsearbetet nämnvärt, enligt Pagrotsky, som inte heller ser någon risk för att viktig kompetens går förlorad, då Igel som vd fortfarande ska delta i styrelsearbetet, men utan rösträtt.

Han tillägger dock att han hade föredragit att följa måndagens stämmobeslut och ha kvar Igel som styrelseledamot fram till mars nästa år.

- Anders Igel kommer att vara närvarande på de två eller möjligen tre styrelsemöten som kommer att äga rum från januari fram till bolagsstämman i slutet på mars. Han kommer att ha yttranderätt i alla frågor utom de som gäller hans egna anställningsförhållanden, säger Pagrotsky.

Ersättare oklar

Enligt Pagrotsky ska Igel vara föredragande i styrelsen i så gott som alla frågor, precis som om han hade suttit i styrelsen. Men han kommer inte att kunna rösta, då han nu inte har rösträtt i styrelsen.

- Jag har haft svårt att förstå den upphetsning som den här symboliska skillnaden medfört, tillägger han.

Vem som ska ersätta Igel i styrelsen är i nuläget oklart. Uppdraget att utse styrelsens nionde ledamot har samma nomineringskommitté som utsåg Igel, vilken består av Telias ordförande Lars-Eric Petersson och Soneras ordförande Tapio Hintikka.

- Det ska vara en svensk, men vem han är har jag ingen aning om i dag, säger Pagrotsky.

Betydande konsultarvoden

Näringsutskottets vice ordförande, Mikael Odenberg (m), riktade på torsdagskvällen kritik mot regeringens agerande i frågan om Anders Igels plats i Telia Soneras styrelse.

''Regeringens schabbel med aktieägaravtalet framstår som särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av de betydande konsultarvoden som regeringskansliet har betalat'', säger Odenberg i ett pressmeddelande.

Han tillägger att han ser det som ''otillfredsställande'' att varken näringsministern eller hans statssekreterare hörsammat torsdagens kallelse till näringsutskottet.

''Regeringens redovisning får nu anstå till utskottets ordinarie sammanträde på tisdag'', säger Odenberg.

Anders Lignell/TT Joakim Goksör/TT

ARTIKELN HANDLAR OM