Upp till 1 000 ABB-jobb bort i Sverige

Stora nedskärningar väntar inom industrikoncernen

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Minst 10 000 anställda måste sluta på verkstadskoncernen ABB de närmaste åren.

I svenska ABB kan upp till 1 000 tjänster försvinna.

Den finansiellt pressade ABB-koncernen presenterade på fredagen fler detaljer om sitt nya sparpaket på omkring åtta miljarder kronor. Enligt koncernchefen Jürgen Dormann kommer minst 10 000 jobb att försvinna, men det kan också bli ännu fler.

På ABB i Sverige, som i dag har 15 000 anställda, räknar man med att mindre än 1 000 tjänster kommer att beröras. Framför allt handlar det om chefer och administrativ personal.

- Vi förenklar organisationen inom bolaget och det gör att det behövs mindre administrativ personal, säger Per-Lennart Berg, presschef på svenska ABB.

Neddragningar

Några stora varsel kommer det inte att bli fråga om. Precis som vid det förra sparprogrammet kommer det mesta att lösas genom pensionsavgångar och omplaceringar.

- Vi har anställningsstopp och när vi får vakanser tillsätter vi dem internt, säger Berg.

ABB-koncernens nya sparprogram sjösätts vid årsskiftet och ska vara avslutat inom 18 månader. Två tredjedelar av besparingarna ska komma från personalneddragningar, och resten från andra åtgärder. Bland annat ska bolaget under 2003 sälja sin gas- och oljeverksamhet samt affärsområdet Building Systems.

- Vi behöver en snabb och radikal förändring. Vårt övergripande mål är att återskapa lönsamheten, sade Dormann vid en presskonferens på fredagen.

Men någon förbättrad efterfrågan spår ABB inte den närmaste tiden.

- Utsikterna är inte lovande. Marknaden kommer inte att hjälpa oss de närmaste 18 månaderna, sade Jürgen Dormann.

Sämre rörelsemarginal

ABB räknar med att försäljningen kommer att vara oförändrad eller minska något under 2002. Därefter räknar företaget med en ökning på cirka 4 procent per år fram till 2005. Tidigare har målet varit 6 procent. Även rörelsemarginalen kommer att bli sämre än vad tidigare sagts, 1,5 procent i år och 4 procent under 2003.

Bolaget meddelar också att det räknar med att nå målet att minska nettoskuldsättningen med 1,5 miljarder dollar under 2002. 2005 räknar man att den totala skulden kommer att uppgå till fyra miljarder dollar.

Några nyheter om asbestproblemen hade Jürgen Dormann inte. Han säger sig dock vara säker på att kunna begränsa den ekonomiska skadan för företaget. ABB vill lösa asbestkraven mot dotterbolaget Combustion Engineering (CE) i USA genom att betala drygt 1,1 miljarder dollar till målsägare. Lösningen, som för närvarande diskuteras med ABB:s motparter, inkluderar konkursskydd för CE.

Magnus Persson/TT