4 000 tjänster bort på SAS

SAS dåliga lönsamhet tvingar fram ytterligare besparingar

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

SAS flyger allt fler passagerare, men tjänar för lite pengar på framför allt affärsresenärerna. Därför försvinner sammanlagt drygt 4 000 tjänster under de närmaste åren och bolaget måste trimmas ännu hårdare för att få upp lönsamheten.

Vinsten före skatt blev 640 miljoner kronor för tredje kvartalet och räknar man bort reavinster stannade vinsten på 15 miljoner kronor.

Det var sämre än väntat och SAS-ledningens dystra framtidprognos om förlust i år och behovet av ytterligare nedskärningar fick SAS-aktien att falla på Stockholmsbörsen.

Allt färre affärsresenärer

- Våra intäkter har fallit och vi räknar med en fortsatt nedgång. Konjunkturnedgången har också inneburit att vi tappat många av våra viktiga affärsresenärer, säger SAS-chefen Jörgen Lindegaard.

SAS har i viss utsträckning tappat passagerare till lågprisflygbolagen och bolagets affärsresenärer vill inte längre betala de priser SAS tidigare begärt, varför bolaget tvingats sänka sina priser.

- Vi har kunder så det räcker. Men vi klarar inte av att tjäna tillräckligt med pengar på våra kunder och måste därför anpassa vår produktivitet, säger Jörgen Lindegaard.

Ytterligare besparingar

Därför tvingas SAS utöka sina resultatförbättringsprogram med två miljarder kronor till att omfatta 12,8 miljarder kronor fram till 2005 för att få upp lönsamheten.

Det ska ske genom att sammanlagt drygt 4 000 tjänster försvinner i hela koncernen inklusive de 1 500 tjänster som försvinner i år.

Förutom 300 piloter och färre kabinanställda ska hela 30 procent av kostnaderna för försäljning- och administration bort.

Vidare ska flygplanen utnyttjas effektivare och den flygande personalens arbetstid utökas.

Alla åtgärder ska genomföras senast under 2004. Nettoeffekten väntas bli 3 miljarder kronor under 2003 och 5,5 miljarder kronor under 2004. Året därpå ska sparåtgärderna få full effekt på resultatet.

För många plan

SAS har dragit ned sin flygkapacitet allt sedan terrordåden i USA förra hösten och i takt med lågkonjunkturen. Vidare har en kraftigt bantning av linjenätet genomförts.

Det har inneburit att bolaget flygplansflotta minskat med 46 plan till 153 flygplan. Flertalet av de flygplan som nu står parkerade har hyrts ut eller ska säljas.

- Vi räknar med att bli lönsamma igen. Men vi ser inga tecken på någon allmän förbättring på flygmarknaden, säger Jörgen Lindegaard.

TT