Nu är bara spillror kvar från reformen

Enkla skatteregler har ersatts av ett lapptäcke

MIN EKONOMI

Regeringen saknar en skattepolitik värd namnet. Den låter sig fösas fram av opinionstrycket.

För tolv år sedan genomfördes "århundradets skattereform". Bara spillror återstår. Enkla, begripliga och relativt överblickbara regler har ersatts av ett lapptäcke.

Det är inte konstigt. Regeringens handlande styrs nämligen inte av någon utpräglad logik. I stället avgör opinioner och svårsmälta politiska realiteter.

Inkomstskatten:

För tio år sedan utlovades löntagarna kompensation för den obligatoriska pensionsavgiften. Tre fjärdedelar av löftet har infriats. Det fjärde och sista steget låter däremot vänta på sig. Pengarna räckte inte när årets vallöften skulle betalas.

Utlandsexperter undantas

Regeringen lovade inte att sänka skatten i valet. Men de sa inte heller att den skulle höjas. Omkring hälften av befolkningen kommer dock att få höjd inkomstskatt nästa år. Mest kännbart blir det för stockholmarna som får punga ut med ytterligare 1:80 kronor per intjänad hundralapp.

Det allra märkligaste inslaget handlar dock om utländska experter. De betalar lägre inkomstskatt än sina svenska kolleger. Det är svårsmält.

Fastighetsskatten: Regeringens långsamma retirerande börjar få ett löjets skimmer över sig. Först frystes taxeringsvärdena. Därefter sänktes skattesatsen, senast till en procent.

Men inte heller detta räckte. I år infördes en begränsningsregel som säger att man bara ska betala fem procent av sina inkomster i fastighetsskatt. Förutsättningen är att taxeringsvärdet inte är högre än tre miljoner.

Nu är finansminister Bosse Ringholm beredd att backa ännu längre. Begränsningsregeln kan komma att omfatta även fritidshus och eventuell förmögenhetsskatt. Han vill också undersöka om det går att skjuta upp fastighetsskatten tills man säljer huset. Det ansågs för bara några år sedan vara helt omöjligt.

Förmögenhetsskatten:

H&M-chefen Stefan Persson behövde bara andas om att han kunde tänka sig flytta till England så slopades förmögenhetsskatten för vissa, exempelvis Perssons egna aktier i Hennes & Mauritz.

Här gäller ingen frihet

Högst normala villaägare i storstäderna betalar däremot ofta förmögenhetsskatt. Särskilt om de varit så dumma att de betalt av lånen.

Den som är satt i skuld är inte fri, sa förre finansministern Göran Persson. Frihet från förmögenhetsskatt gäller dock skuldsatta.

Alkohol- och cigarettskatterna:

Skatten på cigarretter höjdes först. Men när smuggelcigaretterna vällde in över gränserna sänktes den igen.

Samma stringens gäller alkoholskatterna. Skatten på starköl sänktes när bryggerijobben flyttade till Danmark. Skatten på vin sänktes när EU blev förbannat för att skillnaden mellan skatten på öl och vin blev för stor.

Finansminister Bosse Ringholm kommer att retirera igen. Sannolikt redan om ett år. Då har Danmark halverat skatten på starksprit. Ett helrör kommer att kosta omkring en hundralapp samtidigt som det blir tillåtet att ta in tio liter sprit från utlandet.

Politik är att vilja, påstod Olof Palme. Men vad vill regeringen med skatterna?

Lena Mellin