Svenska hushållen allt fattigare

Förmögenhet minskade med 10 procent under tredje kvartalet

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Under det tredje kvartalet i år minskade värdet på hushållens finansiella förmögenhet med 134 miljarder kronor eller drygt 10 procent.

Det visar Sparbarometern från Finansinspektionen (FI).

Totalt under årets tre första kvartal har hushållens finansiella nettotillgångar - de finansiella tillgångarna minus skulderna - minskat med hela 18 procent.

Hushållens skuldsättning har fortsatt att öka måttligt. Men att tillgångarna faller i värde gör att skuldkvoten, det vill säga relationen mellan skulder och finansiella tillgångar, drivs upp.

Vid utgången av tredje kvartalet var skuldkvoten 60 procent, vilket kan jämföras med 44 procent samma tid 2000.

"Hushållens skuldsättning är dock långt ifrån de nivåer som rådde under början på 90-talet samtidigt som räntorna nu är lägre än på länge", påpekar FI i ett pressmeddelande.

Hushållens nysparande uppgick under perioden januari-september till 85 miljarder kronor, en minskning från 94 miljarder kronor under motsvarande period 2001.

TT