Hur hederlig är du själv då, Svensson?

Svensken lurar staten på över 100 miljarder kronor varje år

MIN EKONOMI

Minister Jan O Karlsson bjöd vännerna på sprit och kräftor – för skattebetalarnas pengar.

Omoraliskt, tyckte många svenskar och krävde hans avgång.

Fifflandet bland vanligt folk talas det däremot

inte högt om.

Foto: getty images

I flera veckor var bistånds-minister Jan O Karlsson Sveriges mest kritiserade person. Först vägrade han avstå från dubbla löner. Sedan ställde han till med privat kräftskiva och lät skattebetalarna stå för kalaset. Han passade dessutom på att ta ut ersättning för en gäst som inte kom.

Det blev droppen för svenska folket. En riktig svensk gör rätt för sig. Han betalar det han ska och tar inte ut en krona mer i ersättning än vad han har rätt till.

Eller?

Statistiken talar ett helt annat språk. Svenskar fuskar som aldrig förr. Varje år försvinner 100 miljarder kronor i skattefusk och 1 600 miljoner kronor i försäkringsbedrägerier. Felaktigt ut-

betalda bostadsbidrag, i synnerhet till pensionärer, toppar Riksförsäkringsverkets lista över svenskarnas fuskande. Fusket kostade verket över 20 miljoner kronor i fjol. Reseräkningar, timrapporter, föräldrapenning, a-kassa, barnbidrag, pensioner. Det fifflas med allt. Och de flesta gör det.

– Att fuska kan vara ett sätt att lätta på trycket i ett samhälle med hård offentlig kontroll. Människan styrs av starka begär och passioner och det finns i oss att bevara oss själva. Fusket ger en känsla av personlig frihet gent-emot systemet, säger psykologen och psykoterapeuten Mats Mogren på Göteborgs psykoterapi-

institut.

Att de flesta har svårt att se sitt eget fusk men gärna kritiserar andra tror han beror på en konflikt mellan det privata och det offentliga.

– Alla är vi både en privat och en offentlig person. Vi gör saker privat som vi aldrig skulle göra offentligt. Men ibland har vi svårt att skilja på rollerna. ”Det här handlar om mitt privatliv”, försvarade sig ju Karlsson. När man ser på världen utifrån sitt privata perspektiv förstår man inte den kritik som riktas mot en själv, säger Mats Mogren.

– Men när man bedömer andra gör man det utifrån en sorts offentlig måttstock. Den ställer hårdare krav.

Mygeltoppen

Fifflet som kostar samhället mest

8 procent lägre skatt – utan fifflet

Svart arbetskraft, utlands-transaktioner, avdragsfiffel och felredovisningar. Svenska folket skattefuskar för 100 miljarder kronor varje år.

Nneka Amu