350 bort från IFS efter brakförlust

MIN EKONOMI

Programvaruföretaget IFS redovisar en förlust på 760 miljoner kronor, drar i nödbromsen och säger upp 350 anställda, varav drygt 100 i Sverige.

Den fortsatta motviljan att göra IT-investeringar bland företagen tvingar fram sparpaketet.

- Senarelagda order i framför allt Nordamerika och östra Europa är orsaken till att företaget fått problem, säger IFS informationschef Manni Svensson.

För en dryg vecka sedan vinstvarnade programvaruföretaget Intentia och hänvisade till ett svårbedömt år 2003.

- Vi kan konstatera att vi, liksom många andra, missbedömt marknadsutvecklingen. I stället för en vändning tror vi inte på någon positiv förändring under 2003, fortsätter Svensson.

IFS redovisar en preliminär förlust efter finansnetto på 760 miljoner kronor för 2002.

Besparingsåtgärderna, som ska genomföras under 2003, beräknas enligt planerna sänka kostnaderna med 300 miljoner kronor.

Cirka 350 anställda, varav drygt 100 i Sverige, kommer att sägas upp och vd:n Bengt Nilsson byts ut.

Forskning och utveckling

- Det ska räcka för att kunna leva med en marknad på samma låga nivå som under 2002. Men vi följer noga utvecklingen och är beredda till ytterligare åtgärder om det visar sig nödvändigt, säger Manni Svensson.

De största personalneddragningarna kommer att ske i Linköping och Göteborg där cirka 40 personer på respektive ort kommer att sägas upp. Det är i första hand anställda inom forskning och utveckling som drabbas av uppsägningarna.

- Även om vi minskar vår forskning och utveckling ska det inte påverka vår förmåga på området, säger Manni Svensson.

- Men vi måste anpassa utvecklingsarbetet till de order vi kan ta in.

Michael Hallén blir ny vd och Bengt Nilsson utses till arbetande vice styrelseordförande.

Orsaken till vd-bytet vill Manni Svensson inte gå närmare in på.

- Styrelsen har haft en diskussion med nuvarande vd Bengt Nilsson och bägge parter är överens om att det här är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Manni Svensson.

IFS ska också genomföra en nyemission på 215 miljoner kronor och krediterna ska utökas med 100 miljoner kronor.

Resultatet för 2002 belastas av avsättningar för omstruktureringar och nedskrivningar på totalt 400 miljoner kronor.

Aktieras

IFS helårsomsättning uppgick enligt det preliminära bokslutet till cirka 2 700 miljoner kronor, jämfört med 3 044 miljoner kronor 2001.

- Min bedömning är att vi med 25 procent färre anställda än då är ett bättre företag i dag, men på en mycket sämre marknad, säger Manni Svensson.

Efter de planerade neddragningarna kommer IFS att ha cirka 2 750 anställda i hela världen.

- Vi har inga planer på att lämna marknader, men går in i partnerskap med andra, till exempel i Indien, säger Manni Svensson.

Företaget vill inte spekulera i när marknaden vänder.

- Vad vi kan säga är att det inte är ett varaktigt tillstånd. Investeringbehovet finns, säger Manni Svensson.

IFS aktie rasade på Stockholmsbörsen efter bolagets dystra besked. Vid lunchtid hade aktien tappat 18,4 procent av sitt värde.

Anders Lignell/TT