Halverat elpris på bara en vecka

Men för kunderna blir det dyrare

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Den senaste veckan har dagspriset på el mer än halverats från över en krona till knappt 50 öre per kilowattimme.

  Men för många av landets elkunder blir elen dyrare från och med nästa månad.

Det handlar om så kallade tillsvidarekunder, hushåll som inte bytt elleverantör eller avtal för sin el. Från och med februari höjer Sydkraft elpriset för dessa kunder från 36,50 till 49,50 öre per kilowattimme (kWh). Fortum höjer från samma tidpunkt tillsvidarepriset från 34,90 till 54,90 öre per kWh.

  Tillsvidarekunderna hos det tredje av de dominerande elbolagen, Vattenfall, betalar redan ett pris på 57,60 öre per kWh.

  Snopet för tillsvidarekunderna, kan det tyckas. Men deras priser sätts med en rejäl eftersläpning jämfört med marknadspriserna på el. Bolagen vill inte ha en alltför ryckig prissättning eftersom det är både dyrt och omständligt att ändra tillsvidarepriserna. En orsak till det är att alla kunder måste aviseras om prisändringar en månad i förväg.

Mildväder

  Resultatet blir att priset för tillsvidarekunderna inte hänger med full ut i prisuppgångarna men inte heller följer med så snabbt nedåt när marknadspriserna sjunker.

  Och det har de gjort den senaste tiden. Köldknäppen runt storhelgerna och brist på vatten i vattenmagasinen drev upp dagspriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool till över 1 krona per kWh.

  Priset varierar nämligen med kostnaden i den produktionsanläggning som sist tas i bruk. Allt högre pris krävs för att fler och därmed dyrare anläggningar ska köras i gång och producera mer el. Med ett högt pris blir det också attraktivt för producenter utanför den nordiska elmarknaden att exportera sin el dit.

  Sedan i fredags har dagspriset dock rasat och sattes under onsdagen till drygt 49 öre för torsdagen.

  - Det mesta bidraget kommer från det milda vädret som får ner förbrukningen, säger Lars Thuring, chef för Fysisk handel inom Sydkraft Energy Trading, om prisfallet.

  - Enligt en tumregel ändras förbrukningen med 350 megawatt för varje grads förändring i temperaturen. Då inser man att det blir en viss skillnad när temperaturen ökar från 15 minusgrader till över noll.

Fortsatt prisnedgång

  Dessutom pekar väderprognoserna på att det blir både varmare och blötare än normalt de närmaste fem dagarna.

  - Vi tror att tillrinningen i vattenmagasinen kommer att gå upp i Norrland men framför allt i Norge. Man har sett historiskt att tillrinningen kan vara ganska kraftig även mitt i vintern, säger Thuring.

  Även terminspriserna, priset på el för leverans i framtiden, har sjunkit den senaste tiden och gjorde så också under onsdagens handel på elbörsen. Priset för leverans under de närmaste fem veckorna låg i intervallet 55-60 öre per kWh. El för leverans under sommarsäsongen maj-september i år hamnade på drygt 27 öre per kWh.

  Under nästa år väntas priserna gå ner ytterligare. Priset på el för leverans under 2004 blev knappt 24 öre per kWh.

Nils Odén/TT