4 000 kronor i snitt

MIN EKONOMI

Första valet av fonder i premiepensionssystemet skedde hösten 2000. 4,4 miljoner sparare satsades 94 miljarder kronor.

Våren 2001 valde ytterligare 490 000 pensionssparare, främst 400 000 unga människor som hade en pensionsgrundande inkomst 1999. 2002 uppgick antalet nytillkomna sparare till 195 000.

För den som är född 1954 eller senare placeras 2,5 procent av inkomsten i PPM. Är du äldre är summan mindre, eftersom en del av pensionen beräknas enligt det gamla ATP-systemet.

Den 20 januari 2003 placeras 20,7 nya miljarder kronor i premiepensionsfonderna. De pengar som tjänades in under 2001 sätts in i de fonder och med den fördelning som pensionsspararna senast valde. Som mest kan det handla om drygt 7 500 kronor. Genomsnittet per pensionssparare ligger på omkring 4 000 kronor.

Omkring 40 procent av pengarna kommer att hamna i svenska börsföretag, resten placeras troligtvis utomlands.

Läs också:

ARTIKELN HANDLAR OM