Nokias vinst något högre än väntat

Vinsten förra året drygt 45 miljarder kronor

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Nokia redovisar i dag en vinst som är något större än väntat.

Förra året gjorde telekomkoncernen en vinst på 1,7 miljarder euro.

Nokia redovisar en vinst före skatt på 1 707 miljoner euro för fjärde kvartalet 2002. Det är en förbättring jämfört med motsvarande period 2001, då vinsten uppgick till 1 631 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 8 843 miljoner euro, jämfört med 8 788 miljoner euro ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en kvartalsvinst på 1 615 miljoner euro och en försäljning på 8 883 miljoner euro, enligt en enkät från Reuters.

För affärsområdet Mobile Phones redovisas en försäljning på 6 742 miljoner euro (6 710) och ett rörelseresultat på 1 665 miljoner euro (1 479).

Networks försäljning blev 2 084 miljoner euro (1 957) och rörelseresultatet 19 miljoner euro (254).

Nokias styrelse föreslår en utdelning på 0:28 euro för verksamhetsåret 2002.

Nokia räknar med att försäljningen för Mobile Phones under första kvartalet 2003 ökar med 0-9 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten för koncernen som helhet väntas bli något lägre. Vinsten per aktie för kvartalet väntas hamna i intervallet 0:15-0:19 euro.

Under andra kvartalet väntas försäljningstillväxten bli högre än under det första.

Nokia beräknar den globala totalmarknaden för mobiltelefoner 2002 till 405 miljoner enheter. Under 2003 väntas marknaden växa med 10 procent eller något mer, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Den egna marknadsandelen på mobiltelefoner 2002 beräknar Nokia till 38 procent.

Marknaden för mobilsystem minskade under fjolåret med 20 procent enligt Nokia, som inte väntar sig någon större förbättring av marknadsläget under 2003.

För Nokia Networks väntas marknaden minska med 5-10 procent.

Både Nokias och Ericssons aktier steg när rapporten presenterats. Klockan 11.15 hade Nokia stigit med 3,1 procent till 134 kronor och Ericsson hade stigit med 5,4 procent till 7:80 kronor.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM