H&M går bättre än väntat

Vinsten ökade under förra året

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Klädbutikskedjan Hennes & Mauritz redovisar en vinst efter finansnetto på 3 404 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i bolagets räkenskapsår, september-november 2002.

Under motsvarande period 2001 gjorde H&M en vinst på 2 356 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 15 963 miljoner kronor, jämfört med 14 172 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en kvartalsvinst på 2 825 miljoner kronor och en omsättning på 13 688 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Under 2003 planerar H&M att öppna 110 butiker, varav 12 på de nya marknaderna Polen, Tjeckien och Portugal.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2:60 kronor per aktie samt en bonusutdelning på 3:40 kronor, alltså totalt 6 kronor, för verksamhetsåret 2001/2002.

Under det fjärde kvartalet uppgick H&M:s bruttomarginal till 58,0 procent (54,7) och rörelsemarginalen till 24,1 procent (18,9).

''Marginalerna är de högsta H&M har uppnått under ett enskilt kvartal'', skriver bolaget i bokslutskommunikén

TT