Shell vill sälja sin svenska verksamhet

MIN EKONOMI

Shell söker en köpare till aktierna i det helägda dotterbolaget AB Svenska Shell. Enligt Shells informationsdirektör Olav Ljösne håller nu företaget på och etablerar kontakter med potentiella köpare.

Han dementerar dock att förhandlingar redan skulle ha inletts med någon.

- Vi har ännu inte haft kontakt med några potentiella köpare utan ägnat oss åt att informera de anställda, säger Olav Ljösne.

Enligt Ljösne ingår beslutet om en försäljning i Shellgruppens strategi att optimera aktievärdet och säkerställa en god balans mellan affärsområden och regioner. Svenska Shell har för avsikt att sälja raffinaderier, bensinstationer, eldningsolja och specialleveranser. Bolaget överväger dock att behålla de svenska verksamheterna inom smörjmedel, gasol och marin.

- Det viktigaste är att köparen vill köpa bolaget som ett helt och aktivt bolag, säger Olav Ljösne. Målsättningen är att genomföra försäljningen under 2003.

TT