Sveriges BNP ökade 1,9 procent under 2002

MIN EKONOMI

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 1,9 procent under 2002 jämfört med året före, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under fjärde kvartalet växte BNP med 1,3 procent jämfört med motsvarande period 2001 och med 0,3 procent jämfört med det föregående kvartalet.

Analytiker hade räknat med att BNP skulle växa med 0,2 procent jämfört med det föregående kvartalet och med 1,6 procent i årstakt, enligt en enkät från Reuters.

Störst bidrag till BNP-tillväxten 2002 gav nettoexporten med 1,2 procentenheter, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Under fjärde kvartalet ökade hushållens konsumtionsutgifter med 2,2 procent medan de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,9 procent. Fasta bruttoinvesteringar minskade med 6,0 procent. Exporten och importen minskade med 2,6 respektive 1,6 procent.

TT