SAS: Ytterligare effektiviseringar behövs

Bolaget aviserar fler besparingar

MIN EKONOMI

Samtliga flygbolag inom SAS-koncernen måste uppnå en effektiv flygdrift för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Det skriver SAS i ett pressmeddelande.

Scandinavian Airlines är det flygbolag i koncernen som har störst behov av ytterligare strukturella åtgärder.

''Det identifierade behovet av enhetskostnadssänkningar i Scandinavian Airlines för att uppnå långsiktig konkurrenskraft ligger i nivån 25-40 procent utöver de redan igångsatta åtgärderna'', skriver SAS.

Också Braathens och Widerö behöver sänka sina kostnadsnivåer, enligt SAS.

Samtliga anställda och fackföreningar informeras under fredagen och de kommande dagarna ''om det analysarbete som nu pågår'', skriver SAS.

''Inga färdiga förslag med åtgärder föreligger och inga beslut har hittills blivit fattade'', fortsätter bolaget.

Beslut i april

Arbetet kommer enligt SAS att bedrivas med stor skyndsamhet. Ett slutgiltigt förslag ska kunna föreläggas styrelsen för beslut i mitten av april.

- Konsekvensen är att det kommer att bli övertalighet. Men vi vågar inte säga något om storleksordningen, säger SAS informationschef Bertil Ternert till TT.

SAS har omkring 35 000 anställda och enligt tidigare besparingsprogram kommer 1 200 att lämna företaget under 2003.

Övertaligheten kommer att finnas i hela koncernen och gälla alla personalkategorier, enligt Ternert.

Storstäder drabbas hårdast

Stockholm, Oslo och Köpenhamn är de platser som kommer att påverkas mest av neddragningarna.

- Det är främst i de orterna det här kommer att slå, säger Ternert.

Utnyttjandet av flygplan och besättningar ska förbättras. Men Ternert pekar också på att samma saker görs på flera ställen inom koncernen. Centralisering av vissa verksamheter kommer att ge bättre ekonomi, tror SAS.

- Det finns en tendens inom SAS att göra samma sak på flera ställen samtidigt. Antalet flygplanstyper per bas ska vi försöka reducera och även genomföra en effektivisering av underhåll och marktjänster.

Flygbranschen är oerhört kapitalintensiv och Ternert antyder att strukturerna inom SAS grundar sig på beslut långt bak i tiden, som inte längre är helt aktuella.

Ny effektiviseringar

- Det finns en historik i den här uppdelningen mellan länderna. Det var bra när man började, men i nuläget kan vi inte fortsätta den utan vi måste försöka hitta effektiviseringar. Underhåll av flygplan är dyrt och det innebär att man inte kan ha den på kanske tre ställen.

Det betyder att sådan verksamhet som nu är spridd mellan Sverige, Norge och Danmark kommer att centraliseras till något av länderna.

Samtidigt tror Ternert att det är möjligt att effektivisera distributionssystemen så att det till exempel går att sälja biljetterna på ett billigare sätt.

TT