Börsen vill ha tydligare rapporter

Nya regler från halvårsskiftet

MIN EKONOMI

Stockholmsbörsen vill tvinga börsbolagen att bli tydligare i sin rapportering. Det ska ske genom en skärpning av noteringsavtalen.

De nya reglerna kan komma att gälla redan från halvårsskiftet.

Det viktigaste i börsens förslag är att tre saker ska komma allra först i börsbolagens delårsrapporter: företagets omsättning under rapportperioden, resultatet efter skatt och resultatet per aktie. Siffrorna ska presenteras i punktform.

- Utökad information om företagens incitamentsprogram är ett annat krav, sade Nils Liliedahl, chef för informationsövervakning vid Stockholmsbörsen, vid ett seminarium om börsbolagens rapportering på tisdagen.

Ska underlätta tolkning

Börsen vill även få företagen att presentera en längre historik över ekonomiska resultat på sina hemsidor.

Stockholmsbörsen förhandlar nu om regelskärpningen med Aktiemarknadsbolagens förening, som företräder börsbolagen. Nils Liliedahl ser goda förutsättningar för att de nya reglerna ska kunna gälla från halvårsskiftet. I så fall kan förändringarna bli synliga redan i rapporterna för andra kvartalet i år.

Syftet med skärpningen är att underlätta mediers och aktieägares tolkning av företagens delårsrapporter. I dag försvåras den tolkningen av att många bolag väljer att framhäva resultat där diverse otrevliga kostnader räknats bort.

Analytiker positiv

Ett exempel är Telia Sonera, som gärna skyltar med ett resultatmått kallat ''underliggande EBITDA''. Det betyder i klartext rörelseresultat före av- och nedskrivningar, justerat för resultat från intressebolag, kostnader för omstruktureringar och avvecklingar av större verksamheter, kapitalvinster eller -förluster samt vissa pensionsåtaganden.

I bokslutsrapporten för 2002 var Telia Soneras underliggande EBITDA 72 miljarder kronor bättre än resultatet före skatt, som blev en förlust på hisnande 47 miljarder kronor.

Analytikern Peter Malmqvist är en varm anhängare av regelskärpningen:

- Det är ju inte många kottar som läser tidningen som vet vad EBITDA är, konstaterade han vid seminariet.

- Nu får vi åtminstone gemensamma siffror att utgå ifrån.

Mats Rörbecker/TT