Volvo köper verksamhet från Bilia

MIN EKONOMI

GÖTEBORG

Volvo planerar att lägga ett bud på Bilias verksamhet för lastvagnar och entreprenadmaskiner.

Volvo, som är Bilias största ägare med 43 procent av aktierna, kommer att växla sitt innehav mot lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamheten.

Denna verksamhet kommer först att överföras till ett separat bolag, Kommersiella Fordon AB (KFAB) och delas ut till Bilias aktieägare. En aktie i Bilia ska ge rätt till en aktie i KFAB.

Volvo kommer sedan att erbjuda aktieägarna att överlåta sina aktier i KFAB till Volvo mot betalning av aktier i det "nya" Bilia. Volvos avsikt är att bjuda 3 aktier i nya Bilia för 4 aktier i KFAB.

"Den planerade utbytesrelationen har fastställts i samförstånd mellan Volvo och styrelsen i Bilia", skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Affären innebär att Volvo tar över Bilias verksamhet för lastbilar och anläggningsmaskiner med tillsammans 2 400 anställda.

1 900 arbetar på lastbilssidan och 500 med

anläggningsmaskiner.

Det är inte aviserat några förändringar vad gäller

antalet anställda.

Bilia har totalt 5 300 anställda.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM