S mot EMU hittar inga belägg för att Finland tjänat på EMU

MIN EKONOMI

Stockholm

Det går inte att hitta belägg för att EMU-medlemskapet hittills har givit Finland någon ekonomisk fördel jämfört med Sverige, hävdar Socialdemokrater mot EMU.

De stödjer sig bland annat på makroekonomiska data för de båda länderna, över sådant som inflation, tillväxt och arbetslöshet, som s mot EMU har samlat i en rapport. Siffrorna är i första hand hämtade ur den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s European Economy.

- Det finns ingenting som tyder på att Finland gynnats speciellt av införandet av euron, säger Sören Wibe, ordförande i Socialdemokrater mot EMU.

Men, tillägger han, inget tyder heller på att Finland har missgynnats.

Motbevis

Fokus ligger på tiden sedan Finland gick med i EMU 1999 och syftet är att motbevisa dem som talar om att ett medlemskap snabbt ger effekt, till gagn för landet.

Men på en punkt leder Finland, i positiv mening. Tillväxten är högre.

- Ja, men så har det varit ända sedan mitten av 90-talet efter det ras de råkade ut för och den oerhörda lågkonjunktur de hade, kommenterar Wibe och framhåller att också inflationen och arbetslösheten är högre.

Helt klart kan man dock hävda, anser han, att det inte har skett någon förändring till det bättre sedan EMU-medlemskapet.

Säkra effekter

På frågan om hur snabbt efter ett medlemskap det går att se några säkra effekter, svarar han:

- Säkra effekter kan man kanske inte se förrän efter 5,10,15 år, men utifrån de siffror vi har går det inte att se att Finland gynnats.

S mot EMU har också låtit den finländska grenen av opinionsinstitutet Gallup fråga 500 finländare om de anser att euron är bättre än marken eller om de tyckte bättre om marken än euron.

Enligt undersökningen svarade 53 procent att marken är bättre än euron och 36 procent att euron är bäst.

Men frågan är vad svaret säger om varför den ena eller andra valutan är bäst.

- Det vet man inte, det kan bero på en mängd olika saker. Men den frågan ställde vi mest för att få en nyansering av ja-sidans tal om att finländarna är så entusiastiska till euron, säger Sören Wibe.

Lars Larsson/TT