Högsta inflationen sedan 1993 gav stigande räntor

MIN EKONOMI

Stockholm

Den svenska inflationen steg rejält under februari.

För bolånekunderna är det dåliga nyheter.

Men bankekonomer tror fortfarande att Riksbanken sänker styrräntan nästa vecka.

Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,9 procent från januari till februari, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). De höjda elpriserna bidrog med 0,4 procentenheter till uppgången och höjda bensinpriser med 0,2 procentenheter.

Därmed ligger inflationstakten - de genomsnittliga prisförändringarna de senaste tolv månaderna - på 3,4 procent i februari. Det är den högsta siffran sedan december 1993. Över hälften av prisuppgången det senaste året motsvaras av stigande bokostnader, enligt SCB. I januari låg inflationstakten på 2,8 procent liksom i februari i fjol.

Bolånen påverkas

Den stigande inflationen fick både de korta och långa räntorna att stiga, något som åtminstone på kort sikt påverkar både de rörliga och fasta bolånen.

Men trots att inflationen därmed ligger ordentligt över Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent tror fortfarande flertalet bankekonomer att Riksbanken sänker styrräntan nästa vecka, även om osäkerheten ökat.

Den stigande inflationen var väntad och är av tillfällig art, enligt Nordea:

- Det här var precis som vi hade förväntat oss, säger Jörgen Appelgren, chefekonom på Nordea.

Stigande elpriser svarar för en stor del av prisökningarna i februari. Många bedömare har hittills spått att prisökningen är av tillfällig karaktär. Men priserna på elbörsen har den senaste tiden indikerat att elpriserna även under resten av året kommer att ligga på en relativt sett hög nivå. Anledningen är dåligt med nederbörd vilket kommer att påverka tillgången på vattenkraft.

Klingar av

Men Nordea räknar ändå med att det högre elprisläget klingar av framåt våren.

Banken tror därför fortfarande att Riksbanken kommer att sänka styrräntan i nästa vecka:

- Jag tror inte att de här siffrorna kommer att påverka Riksbanken nästa vecka, säger Appelgren.

Även SEB har tolkat Riksbankens signaler som om det blir en räntesänkning nästa vecka och att torsdagens högre inflationssiffror är temporära.

"Därmed är dörren öppen för en räntesänkning nästa vecka", skriver SEB i en kommentar.

Nordea räknar med en räntesänkning på 0,25 procentenheter:

- Möjligtvis är de beredda att sänka ännu mer om situationen i Irak förvärras, säger Jörgen Appelgren.

Olle Lindström/TT