Europolitan avnoteras från Stockholmsbörsen

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Europolitan Vodafones styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av Europolitanaktien från Stockholmsbörsen.

Enligt ett pressmeddelande från bolaget äger Vodafone Group, direkt eller genom dess dotterbolag, mer än 98 procent av aktierna och rösterna i Europolitan Vodafone. Sista handelsdag för aktien blir den 28 mars 2003.

TT