"Finnkamp" om plats i Telia Soneras styrelse

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Det finländska facket rasar mot att alla fackliga representanter i Telia Soneras styrelse kommer från Sverige.

Kommunikationsförbundet tror att det i framtiden innebär att finska anställda drabbas hårdare vid eventuella uppsägningar.

- Utan styrelseplats kan vi inte förhandla och reagera på saker tillräckligt tidigt, säger Kommunikationsförbundets ordförande Tapani Vaahtokivi till tidningen Helsingin Salomat.

Också trafikminister Kimmo Sasi säger i tidningen att han är överraskad över att de finländska förbunden blev utan representanter i Telia Soneras styrelse. Enligt Sasi har den finska staten utgått från att fackförbunden i de bägge länderna ska vara representerade i styrelsen. Det var ett av de önskemål som framfördes i samband med att avtalet om samgående diskuterades.

Förstår inte

- Jag förstår inte upprördheten, säger Elof Isaksson ordförande i LO-förbundet Sekos företagsfack på Telia Sonera Sverige.

- I Finland har man inte samma lagliga rätt till styrelseplats. På gamla Soneras tid slängdes facket ut från styrelsen. Då var det finska staten som var storägare och de kunde ha agerat då, fortsätter han.

- Att avstå den styrelseplats vi har är inte aktuellt och vi har gott samarbete med våra finska kamrater, säger Isaksson vidare.

Tre representanter

I Telia Soneras styrelse sitter tre fackliga representanter. Seko har en plats och SIF två.

- Vi anser oss representera alla anställda i bolaget, inte bara de som jobbar i Sverige, säger Elof Isaksson.

- Vilka fackliga representanter som sitter i styrelsen avgör inte bolaget utan organisationerna själva. Självklart är vi intresserade av ett bra samarbete med personalorganisationerna, säger Telia Soneras informationsdirektör Michael Kongstad.

- Dessutom har vi samverkansgrupper där de finska representanterna har minst lika god insyn och möjlighet att påverka som de skulle haft med en styrelseplats, säger Elof Isaksson.

Regeringen hotade

Den nu uppblossande "Finnkampen" om makt och inflytande över Telia Soneras framtid stod senast på dagordningen i samband med sammanslagningen. Den finska regeringen hotade till och med att stoppa affären om det nya bolagets vd Anders Igel också satt med företagets styrelse. Igel hade nominerats av en enig valberedning med finskt deltagande,trots att det stred mot texten i samgångsavtalet. Avtalet sade att vd inte skulle sitta med i styrelsen. Bråket hamnade på regeringsnivå och löstes först när Anders Igel självmant avstod sin styrelsepost. Då hade sammanslagningen redan skjutits upp en vecka. Sedan dess har företagsledningen gjort vad den kunnat för att tysta allt snack om finnkamp. Utan i stället talat om hur bra samarbetet fungerar.

- Det är så vi upplever det till vardags, säger Michael Kongstad.

Anders Lignell/TT