Rörliga boräntor nedåt

Flera institut sänkte sina rörliga räntor i går

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

En rad bolåneinstitut ändrade sina boräntor på tisdagen.

Länsförsäkringar var först ut med en höjning av de långa räntorna.

Därefter följde en sänkning av den rörliga räntan från SEB:s sida.

Länsförsäkringar höjde på tisdagsmorgonen de fasta boräntorna med 0,10-0,25 procentenheter. Ett tvåårigt villalån fick därmed en ränta på 4,70 procent och ett femårigt villalån en ränta på 5,25 procent. Den rörliga villaräntan lämnades oförändrad på 4,70 procent.

På eftermiddagen inledde därefter SEB en serie räntebesked från landets bolånejättar. SEB sänkte den rörliga boräntan med 0,25 procentenheter, vilket betyder att den rörliga villaränta blir 5,15 procent. Räntan för lån till bostadsrätter ligger 0,50 procentenheter högre.

Nordea sänkte den rörliga boräntan med 0,25 procentenheter och tremånadersräntan med 0,20 procentenheter. De nya räntorna blir därmed 5,15 respektive 4,90 procent för villalån.

Även Stadshypotek sänkte den rörliga boräntan med 0,25 procentenheter. Den rörliga villaräntan blir därmed 5,15 procent.

Slutligen sänkte även Spintab den rörliga boräntan med 0,25 procentenheter. Den rörliga villaräntan blir 5,15 procent. Spintab passade samtidigt på att höja sina bundna boräntor med 0,05-0,15 procentenheter. Ett tvåårigt villalån får därmed en ränta på 5,15 procent medan ett femårigt villalån får en ränta på 5,75 procent.

TT