Fasta boräntorna uppåt

Rörliga räntorna sänktes eller lämnades oförändrade

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Bolåneinstituten höjde flera av sina bundna räntor på torsdagen.

De rörliga räntorna sänktes eller lämnades oförändrade.

SBAB höjer de fasta boräntorna, utom den ettåriga räntan, med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. Ett tvåårigt villalån får en ränta på 4,80 procent och ett femårigt villalån en ränta på 5,50 procent. Den rörliga villaräntan lämnas oförändrad på 4,60 procent.

Ränteändringen gäller också för Ica Banken och Salusansvar Bank.

HSB Bank sänker den rörliga räntan för lån till bostadsrätter med 0,15 procentenheter, men höjer samtidigt de flesta av de fasta boräntorna med 0,05-0,20 procentenheter.

Ett tvåårigt lån får en ränta på 5,25 procent och ett femårigt lån en ränta på 5,90 procent. Den rörliga räntan blir 5,05 procent.

Nordea höjer de fasta boräntorna med 0,05-0,35 procentenheter. Ett tvåårigt villalån får en ränta på 5,05 procent och ett femårigt villalån en ränta på 5,75 procent. Den rörliga villaräntan lämnas oförändrad på 5,15 procent.

Länsförsäkringar sänker den rörliga boräntan med 0,10 procentenheter. Ett rörligt villalån får en ränta på 4,60 procent. Övriga boräntor lämnas oförändrade.

Ikanobanken höjer de fasta boräntorna, utom den ettåriga räntan, med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. Ett tvåårigt villalån får en ränta på 4,80 procent och ett femårigt villalån en ränta på 5,50 procent. Den rörliga villaräntan lämnas oförändrad på 4,60 procent.

Skandiabanken sänker tremånadersräntan med 0,10 procentenheter till 4,60 procent för villalån. De flesta av de fasta boräntorna höjs samtidigt med 0,10-0,15 procentenheter. Ett tvåårigt villalån får en ränta på 4,75 procent och ett femårigt villalån en ränta på 5,40 procent.

JP Nordiska

höjer den femåriga boräntan med 0,30 procentenheter. Ett femårigt villalån får därefter en ränta på 5,70 procent.

Aftonbladet.se , TT