Civilingenjörer har lättast att få jobb

Dyster marknad för den som läser språk eller konst

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Utbilda dig till civilingenjör, specialpedagog eller optiker. Men satsa inte på konst och språk. Och bli inte tandläkare.

Högskoleverkets statistik visar att chanserna att ha jobb ett år efter avslutad utbildning är nästan dubbelt så stora för en civilingenjör med datautbildning som för en tandläkare.

Verket har fört statistik över examenskullarna sedan mitten av 1990-talet men tittat särskilt på de studenter som gick ut 1998/99, skriver Dagens Nyheter.

Medan omkring 90 procent av ingenjörerna, specialpedagogerna, teknikerna, läkarna och grundskolelärarna i matte och no-ämnen har etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter examen, ligger siffran för den som satsat på att bli förskolelärare, folkhögskolelärare, tandläkare eller journalist kring 55 till 60 procent. Allra dystrast är det för den som har konstnärlig examen. 27 procent har jobb efter ett år.

Högskoleverket presenterar sin statistik på tisdagen.

TT