Överskott i utrikeshandeln i februari

Handelsnettot 9,8 miljarder kronor

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Utrikeshandeln med varor gav i februari ett överskott på 9,8 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

För motsvarande månad 2002 redovisas ett överskott på 12,9 miljarder kronor.

Värdet på varuexporten uppgick under februari till 65,6 miljarder kronor och varuimporten till 55,8 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat med 1 procent i värde sedan februari 2002, medan varuimporten har ökat med 8 procent.

TT