Svenskt Näringsliv spår svag tillväxt

Världskonjunkturen gör att åtrehämtningen dröjer

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Svenskt Näringsliv spår i en ny konjunkturprognos att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 1,3 procent i år och 1,9 procent 2004.

Inflationen, mätt som KPI, väntas bli 2,9 procent i år för att nästa år falla till 2,3 procent.

Den öppna arbetslösheten kommer både i år och nästa år att ligga på 4,6 procent, bedömer Svenskt Näringsliv.

Den svaga internationella konjunkturen är inte främst ett resultat av vare sig den 11 september, Irakkriget eller det höga oljepriset, anser organisationen. Snarare handlar det om att världsekonomin ännu inte har återhämtat sig från sviterna av den spruckna investeringsbubblan.

För Sveriges del finns, enligt Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster, ytterligare ett antal faktorer som dämpar ekonomin. Han pekar bland annat på att de offentliga finanserna försvagats påtagligt och att hushållens inkomster bara ökar marginellt de närmaste åren.

TT