Han gynnar högavlönade

Bosse Ringholm vill förbättra sjuklönen - men inte för lågavlönade

MIN EKONOMI

Regeringen vill kraftigt förbättra sjukersättningen för högavlönade tjänstemän. Vanliga LO-medlemmar ska däremot få sämre betalt.

Ren och skär klantighet av Bosse Ringholm. Eller?

Foto: LASSE ALLARD
IMPOPULÄRT FÖRSLAG Finansminister Bosse Ringholms förslag till sjukersättning gör arbetaren till förlorare. Men efter första juli kommer en högavlönad tjänsteman att tjäna mer som sjukskriven.

Tänk dig att du har en lön på 10 000 kronor. Men har utgifter för 12 000. Situationen är givetvis ohållbar.

I samma situation befinner sig regeringen som inlett förhandlingarna om vårbudgeten med miljöpartiet och vänsterpartiet. Utgifter för elva miljarder i år ska bantas bort.

Vältrar över utgifter

Ett sätt, och det som regeringen fastnat för, är att vältra över en del av utgifterna på andra. De vill att arbetsgivarna ska stå för en större del av kostnaderna för sjukskrivningarna.

För ett par veckor sedan skickades förslaget ut på snabbremiss. Natten till i går hade Svenskt Näringslivs jurist Eva Kovar räknat ut vad förslaget verkligen innebär. Det borde få nackhåren att resa sig på den socialdemokratiske finansministern.

En vanlig LO-medlem med 18 400 kronor i månaden får ersättningen vid sjukdom sänkt. Från dagens 90 procent till omkring 87 procent av lönen.

En högavlönad tjänsteman med 60 000 kronor i månaden går däremot mot gyllene tider. Han, eller hon, kommer efter 1 juli att tjäna mer som sjukskriven än på jobbet.

Sjukersättningen för den här personen ökar nämligen från dagens 90 procent till 102 procent av lönen. Grattis!

Att det blir så här beror på att sjukersättningen är olika konstruerade för arbetare och tjänstemän. I botten har båda grupper ersättning från sjukförsäkringen.

Ovanpå det har tjänstemän en kollektivavtalad sjuklön som baseras på hela lönen. Medan arbetare har en försäkring, AGS, som baseras på ersättningen från försäkringskassan.

Men eftersom betalningen från kassan förslås minska från 80 till 60 procent av lönen förlorar LO-medlemmarna på regeringens förslag. Medan ersättningen till tjänstemännen skjuter i höjden. I dag är ersättningen begränsad till 90 procent av lönen.

Att finansdepartementet med Bosse Ringholm i spetsen skickat ut ett så illa genomtänkt förslag är uppseendeväckande. Det ger en vink om vilken desperation som spritt sig i regeringskansliet.

Att man dessutom väljer att stöta sig med sina egna väljargrupper och i stället gynna dem som vanligen röstar på andra partier är konstigt. På gränsen till obegripligt.

Civil olydnad

Men Svenskt Näringsliv är inte förslagets enda kritiker. Alla utom regeringen tycker det är urdåligt. Samarbetspartierna i miljöpartiet och vänsterpartiet, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco liksom småföretagarna. I företagstäta Gnosjö planerar man redan civil olydnad, att strunta i att betala.

Dagens siffror lär inte göra det lättare att genomföra förslaget. En inte alltför djärv gissning är att det hamnar i papperskorgen. Men vilka ska regeringen då ge sig på för att klara budgeten?

Lena Mellin