EU försöker kapa Wallenbergs makt

Nu kämpar regeringen för att stoppa lagen

MIN EKONOMI

BRYSSEL

Den svenska regeringen och näringslivet försöker förtvivlat stoppa ett lagförslag som skulle kapa Wallenbergs makt - och ändra svensk industri i grunden.

- Vi kommer att mobilisera alla våra allierade för att stoppa direktivet, säger statsrådet Gunnar Lund.

Det så kallade takeover-direktivet kan utsätta svensk industri för en revolution inom några år, med Wallenbergssfären som första offer.

Måste ske snabbt

Det brinner i buskarna. Den 19 maj behandlas förslaget av ministrarna i konkurrenskraftsrådet och den 3 juni klubbas förslaget i parlamentet. Om inte den svenska lobbyingen lyckas.

De nya övertagandereglerna i EU skulle kunna välta upp och ner på ägandestrukturen i Sverige och dra undan mattan för Wallenbergarna.

Frågan gäller om aktier med olika röstvikt ska finnas kvar. I dag har vissa maktsfärer som Wallenbergarna kontroll över stora delar av svenskt näringsliv genom ett strategiskt ägande av A-aktier som har fler röster på bolagsstämman än de vanliga.

Det anser många i Sverige är bra. Det skapar stabilitet, menar de. Familjeföretag kan behålla makten om han eller hon går ut på marknaden och söker mer kapital.

Men EU:s kommissionär med ansvar för dessa frågor, Frits Bolkestein, vill skapa ett mer jämlikt spelfält. Alla aktier bör ha samma röstvärde.

Regeringen lobbar tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förslaget ska falla i ministerrådet. Man hoppas skapa en blockerande minoritet av länder som inte vill ha förslaget: Danmark, Finland, Luxemburg och Österrike.

Emily von Sydow